Algemeen

Voor veel vakmensen geldt dat steeds meer van hun beroepshandelingen in wetten worden vastgelegd.
Voorbeelden van deze wetten zijn Europese richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn Medische Hulpmiddelen, Richtlijn Drukapparatuur en Richtlijn arbeidsmiddelen. Iedere richtlijn stelt voor het toepasselijke product veiligheids- en gezondheidseisen waar u aan moet voldoen.
Op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden schrijft de Arbowetgeving de eisen voor.

In de veelheid van wetten en daaruit voortkomende verplichtingen is niet altijd duidelijk wat precies mag, moet of kan. In principe heeft men het recht af te wijken van die veiligheids- en gezondheidseisen. U moet dan wel bewijzen dat uw wijze van handelen leidt tot een vergelijk niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers en/of gebruikers.

HMPA kan u ondersteunen bij het voldoen aan uw verplichtingen. Wij maken het voor u aantoonbaar dat u aan uw veiligheidsverplichtingen voldoet. Het resultaat van onze werkzaamheden is een rapport waarin concreet en helder benoemd is wat u moet, mag en kan doen.

Voortkomend uit uw verplichtingen voeren onze consultants onder andere risicobeoordelingen uit, geven zij adviezen voor het nemen van vereiste veiligheidsmaatregelen, implementeren zij daadwerkelijk de vereiste technische maatregelen, schrijven zij gebruikershandleidingen en stellen zij explosieveiligheidsdocumenten op. Dit alles in nauwe samenwerking met u.

 

hmpa

Neem contact op Bel ons nu