Praktische en werkbare oplossingen

CE markering machines

De CE markering op machines geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende eisen binnen de EER, de Europese Economische Ruimte. CE staat voor Conformité Européenne, wat staat voor de overeenstemming met de Europese regels. Het is overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar bevordert aan de andere kant wel de vrije handel binnen de lidstaten en zorgt voor verhoging van de veiligheid bij het gebruik van de producten.

HMPA is u van dienst met het adviseren over welke machines in aanmerking komen voor een CE markering en de begeleiding van het traject dat tot de markering leidt.

Neem contact op Bel direct

 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

CE markering voor machines

Met behulp van de CE markering voor machines zorgt u er als producent voor dat u kunt aantonen dat uw machine voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid en gebruik. De CE-markering is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie.

Zonder de markering bent u als bedrijf in overtreding en loopt u een erg groot risico op een boete of verdere vervolging. HMPA kan u een adviesrapport aanleveren, op basis waarvan u kunt aantonen dat u aan de vereiste regelgeving voldoet en dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of er mee de markt op gaan.

Specialist op het gebied van CE markering

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van de CE markering voor uw machines. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, bestaande uit onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Onderzoeken of u voor uw product een CE-markering moet aanbrengen.
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde CE machinerichtlijnen waaraan voldaan dient te worden.
 • Vaststellen van de benodigde documentatie en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is.
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken.
 • Adviseren over eventueel te nemen maatregelen.
 • Aanmaken van een CE-markering en opstellen van een conformiteitsverklaring.

Neem contact op Bel direct

Advies op maat over de CE machinerichtlijnen

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot de CE markering voor machines. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor de markering en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde CE machinerichtlijnen op dit gebied.

Daarnaast stellen wij uiteraard voor u vast welke punten er verbeterd moeten worden om alsnog in aanmerking te komen voor een marketing en deze ook uit te kunnen voeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-markeringstraject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Waarom moet ik een CE-verklaring aanvragen?

Nadat u kunt aantonen dat aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen (lees: CE machinerichtlijnen) is voldaan, stelt u als fabrikant een CE-verklaring op. Deze verklaring is een juridisch document waarmee u verklaart dat u aan de richtlijneisen heeft voldaan.

Deze verklaring heet ook wel Verklaring van Overeenstemming of Conformiteitsverklaring en moet u meeleveren met uw product. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant. HMPA kan u helpen bij het opstellen van een Verklaring van Overeenstemming met een richtlijn.

Check of u CE-marketing moet aanvragen

Voor welke producten moet ik een CE-keurmerk aanvragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt brengt, moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE markering op zijn machines aanbrengen. Deze verklaring en markering geven aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

De meeste productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen

Neem contact op Bel direct

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul uw gegevens in en wij nemen gelijk contact met u op. We komen vrijblijvend bij u langs om de machines of producten te bekijken voor de CE markering. Vervolgens maken wij een offerte op maat. We komen vrijblijvend langs, omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u teveel betaalt.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.