Praktische en werkbare oplossingen

Risicobeoordeling – Veiligheidsniveau

Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat de te nemen maatregel, teneinde het geconstateerde risico weg te nemen of ten minste te reduceren, afhankelijk is van een besturingssysteem dient het veiligheidsniveau van de veiligheid gerelateerde componenten van dit besturingssysteem (safety-related parts of the control system, SRP/CS) bepaald te worden.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen

Conform Machinerichtlijn, Bijlage I essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, punt 1.2.1 veiligheid en betrouwbaarheid van de besturingssystemen geldt dat de besturingssystemen zodanig ontworpen en gebouwd moeten zijn dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Zij moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat:

  • zij bestand zijn tegen de normale bedrijfsbelasting en tegen invloeden van buitenaf,
  • een storing in de apparatuur of de programmatuur van het besturingssysteem niet tot een gevaarlijke situatie leidt,
  • fouten in de besturingslogica niet tot een gevaarlijke situatie leiden,
  • redelijkerwijs voorzienbare menselijke fouten gedurende de werking niet tot een gevaarlijke situatie leiden.

Stroomdiagram uit de norm EN-ISO 13849-1

Dit veiligheidsniveau, de performance level (PL), kan bepaald worden middels de volgende stroomdiagram uit de norm EN-ISO 13849-1:

waarbij:

L = laag Performance Level

H = hoog Performance Level

Ernst van de gevolgen

S1 = Herstelbaar, licht

S2 = Onherstelbaar, zwaar of dood

Frequentie en/of blootstelling aan gevaar

F1 = Zelden tot minder vaak en/of blootstellingtijd is kort

F2 = Frequent tot continu en/of blootstellingtijd is lang

Mogelijkheid voorkomen of beperken van schade

P1 = Mogelijk onder bepaalde voorwaarden

P2 = Nauwelijks mogelijk

Elk veiligheidsniveau (Performance Level) stelt speciale technische eisen aan de opbouw en uitvoering van het veiligheidssysteem.

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.