Machineveiligheid

Machineveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel, wanneer u werkt met machines. HMPA kan u helpen met de richtlijnen op het gebied van machineveiligheid. Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties kan namelijk gevaren veroorzaken. Als een machine verouderd raakt, of slijtage krijgt, kan er gevaar optreden. Daarom is het zeer belangrijk om stil te staan bij de machineveiligheid richtlijnen.

Schakel direct HMPA in om te kijken welke maatregelen getroffen moeten worden om gevaren op te heffen. Via de buttons hier onder neemt u direct contact met ons op, zodat wij kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op Bel direct

Wanneer is machineveiligheid belangrijk?

Uiteraard is machineveiligheid altijd een punt van belang. Er zijn echter verschillende momenten waarop u extra rekening moet houden met de machineveiligheid. Hierbij kunt u denken aan machines die verouderd zijn of slijtage hebben. Daarnaast is het ook mogelijk dat machines gewijzigd zijn, zelf gemaakt worden of met elkaar verbonden worden. De gevolgen van de veiligheid kunnen hier onvoldoende van bekend zijn. Houd daarom altijd de machineveiligheid in acht bij de aanschaf van nieuwe machines, verbouw van bestaande machines en het bouwen van machines in eigen beheer.

Onderdelen van de machineveiligheid

Er zijn verschillende onderdelen belangrijk bij machineveiligheid. Dit is bijvoorbeeld de plaatsing, de ruimte om de machine heen, het onderhoud, de keuring en de voorlichting of instructie over het gebruik. Er bestaan Europese richtlijnen die eisen dat u passende maatregelen neemt ter voorkoming van gevaarlijke machinesituaties voor werknemers.

De eerste stap bij het bepalen van de machineveiligheid is het benoemen van de op de betreffende machine/installatie van toepassing zijnde richtlijnen. Dit doen we door middel van een plan van aanpak risicoanalyse. Vervolgens kan bepaald worden welke eisen gesteld zijn. Zo wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om te grote gevaren of tekortkomingen op te heffen.

  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

De Europese richtlijnen voor machineveiligheid

De Europese richtlijnen worden onderscheiden in product richtlijnen en kaderrichtlijnen. Ze zijn aan elkaar gerelateerd door het gemeenschappelijke onderwerp van veiligheid en gezondheid. Bij beide richtlijnen geldt het uitvoeren van een risicobeoordeling. Product richtlijnen stellen veiligheidseisen, waarbij de zogenaamde bewijslastvoering bij de producent of fabrikant ligt. Kaderrichtlijnen regelen de veiligheid op de arbeidsplaats en omgeving en richten zich met name op werkgevers.

Voor elke geproduceerde machine, apparaat, gereedschap en installatie dient de fabrikant een Verklaring van Overeenstemming (IIA-verklaring) of een Inbouwverklaring (IIB-verklaring) op te maken. Met behulp van een CE-markering is kenbaar gemaakt dat aan de veiligheidsverplichtingen ingevolge de betreffende Productrichtlijnen is voldaan.

Machineveiligheid bij HMPA

Wij hebben al vele jaren kennis en ervaring in de markt en met de werkzaamheden omtrent machineveiligheid. Daar wij met de meest uiteenlopende bedrijven werken, doen we kennis en ervaring op van allerlei verschillende soorten bedrijven. Daarom kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Verder volgen we ook vaak nieuwe workshops en opleidingen, zodat onze kennis up to date blijft.

U kunt tevens bij ons terecht voor een van onze andere diensten, zoals CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u ons inschakelen voor de machineveiligheid richtlijnen van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit doet u door het contactformulier in te vullen, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.