Praktische en werkbare oplossingen

Machineveiligheid

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage.

Bij gewijzigde machines, machines die zelf gemaakt worden of machines die met elkaar verbonden worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend. Machineveiligheid is daarom een belangrijk thema bij de aanschaf van nieuwe machines, verbouw van bestaande machines en het bouwen van machines in eigen beheer.

Belangrijk zijn ook de plaatsing (ruimte erom heen), onderhoud, keuring en voorlichting/instructie over het gebruik. Europese richtlijnen eisen dat u passende maatregelen neemt ter voorkoming van gevaarlijke machinesituaties voor werknemers.

De eerste stap bij het bepalen van de machineveiligheid is het benoemen van de op de betreffende machine/installatie van toepassing zijnde richtlijnen. Vervolgens kan bepaald worden welke eisen gesteld zijn.

Zo wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om te grote gevaren of tekortkomingen op te heffen.

Neem contact op Bel direct

  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Europese richtlijnen worden onderscheiden in Productrichtlijnen (relatie fabrikant en gebruiker van het product) en Kaderrichtlijnen (relatie werkgever en werknemer). Zij zijn aan elkaar gerelateerd door hun gemeenschappelijk onderwerp: veiligheid en gezondheid.

Voor beide richtlijnen geldt het uitvoeren van een risicobeoordeling. Zie meer hierover onze informatiepagina Risicobeoordeling.

Productrichtlijnen stellen veiligheidseisen, waarbij de zogenaamde bewijslastvoering bij de producent c.q. fabrikant ligt. Fabrikant is een natuurlijke of rechtspersoon die een onder (een) van toepassing zijnde richtlijn(en) product ontwerpt en/of produceert en deze onder zijn naam in de handel brengt of voor eigen gebruik bestemd. Voorbeelden van Productrichtlijnen zijn de Machinerichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit, de Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn Weegwerktuigen en Richtlijn Drukapparatuur (PED).

Voor elke geproduceerde machine, apparaat, gereedschap en installatie dient de fabrikant een Verklaring van Overeenstemming (IIA-verklaring) of een Inbouwverklaring (IIB-verklaring) op te maken. Met behulp van een CE-markering is kenbaar gemaakt dat aan de veiligheidsverplichtingen ingevolge de betreffende Productrichtlijnen is voldaan.

Kaderrichtlijnen regelen de veiligheid op de arbeidsplaats en omgeving en richten zich dan ook met name op werkgevers. Voorbeeld van een kaderrichtlijn is de Richtlijn arbeidsmiddelen.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE markering, CE keurmerk, CE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.