Praktische en werkbare oplossingen

CE-normering

De CE-normering op producten geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EER, dit is de afkorting van de Europese Economische Ruimte. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese regels. Het is overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar bevordert aan de andere kant wel de vrije handel binnen de lidstaten en verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de producten.

HMPA is u van dienst met het adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE-normering en de begeleiding van het traject dat tot de normering leidt.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Doel van de CE-normering

U kunt met behulp van de CE-normering er voor zorgen dat u er als producent kunt aantonen dat uw product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid en gebruik. De CE-normering is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe installatie of machine. U bent als bedrijf zonder de normering in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging. HMPA kan u een adviesrapport aanleveren, op basis waarvan u kunt aantonen dat u aan de vereiste regelgeving voldoet en dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of er mee de markt op gaan.

CE-markering aanvragen

Speciaal advies

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot de CE-normering. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor de CE-normering en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied. Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de normering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-normeringstraject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatieCE-markeringCE verklaringCE keuringRisicoanalyseRI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel direct

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.