Praktische en werkbare oplossingen

CE certificering

Wanneer er een CE certificering op producten staat, geeft dat aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EER, de Europese Economische Ruimte. CE is de afkorting van de Franse woorden Conformité Européenne. Daarmee wordt bedoeld: in overeenstemming met de Europese regels.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Begeleiding van A tot Z

CE certificering aanvragen voor uw product | HMPA

 • Wij hebben veel kennis en jarenlange ervaring met CE certificatie werkzaamheden
 • Om up to date te blijven, volgen wij vaak relevante workshops en opleidingen
 • Ons werkgebied bestaat uit verschillende bedrijven, waardoor we veel ervaring en kennis hebben met uiteenlopende bedrijven

HMPA is u van dienst met het adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE certificering en de begeleiding van het traject dat tot het officiële CE certificaat leidt. Neem vandaag nog contact met ons op om een offerte aan te vragen.

CE-markering aanvragen

Specialist op het gebied van CE markering

Wat is een CE certificaat precies?

Het begrip CE certificering kent vele synoniemen. Zo wordt het ook wel CE-markering, CE keurmerk, CE normering of CE certificatie genoemd. ‘CE’ staat voor Conformité Europééne en is een merkteken dat aantoont dat een specifiek product voldoet aan de eisen van de Europese Unie. Deze eisen hebben met name betrekking op veiligheid voor consument en milieu en worden per productgroep vastgesteld door de EU.

Is een CE-markering verplicht?

Voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten is de CE-markering verplicht. Bij deze producten kunt u denken aan een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel, een complexe machine of installatie. Zonder de CE certificering overtreedt u als bedrijf een overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

Waarom een CE certificering verplicht is? Een CE certificaat toont aan dat uw product voldoet aan de huidig geldende Europese richtlijnen op gebied van o.a. veiligheid en gebruik. Zie een CE certificering daarom als iets dat de veiligheid van uw product voor de gebruiker of uzelf garandeert.

Neem contact op Bel direct

Verantwoordelijkheid ligt bij de importeur

Importeert u producten van buiten de EU? Dan draagt u als importeur de verantwoordelijkheid voor de CE certificering. U brengt de desbetreffende producten immers op de Europese markt. Dit gaat ook op als u de producten onder eigen merknaam op de markt brengt.

De voordelen

Naast het feit dat een CE certificering verplicht is om de Europese markt te betreden, heeft het certificaat diverse voordelen. Een CE certificering…

 • garandeert vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie;
 • dient als paspoort van het product
 • is géén keurmerk en/of garantiebewijs
 • zorgt dat uw product niet zomaar kan worden afgewezen in EU-landen

Voor welke producten?

Momenteel heeft de EU voor meer dan 20 productgroepen richtlijnen vastgesteld. Denk hierbij aan producten zoals…

 • gastoestellen
 • pyrotechnische artikelen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • bouwproducten
 • speelgoed
 • liften
 • mobiele telefoons
 • machines
 • meet- en weegapparaat
 • medische hulpmiddelen

Is het voor ‘uw’ productgroep niet verplicht een CE keuring te laten voeren? In dat geval is het niet toegestaan om hier een CE markering op te plaatsen.

Zo behaalt u het CE certificaat

HMPA kan u een adviesrapport aanleveren. Hiermee kunt u aantonen dat u aan de vereiste richtlijnen voldoet. En dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of er mee de markt op gaan.

Advies op maat voor de CE certificatie

Kortom, HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot CE certificering. We zoeken voor u uit welke producten of machines er in aanmerking komen voor een CE certificatie en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied.

Het markeringstraject

Daarnaast stellen we uiteraard voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de CE-markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE markeringstraject is het uitvoeren van een gestructureerde plan van aanpak risicoanalyse.

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Hulp gewenst bij CE certificering aanvragen?

Maak het uzelf en uw bedrijf gemakkelijk en kies voor HMPA voor hulp bij de CE certificering van uw product of machine. Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op. We komen geheel vrijblijvend bij u langs om de machines of producten te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte op maat. We komen vrijblijvend langs omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u teveel betaalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringRisicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114, machineveiligheid of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.