Praktische en werkbare oplossingen

CE-verklaring of CE-markering

Met een CE-verklaring geeft een fabrikant aan dat zijn product voldoet aan de daarvoor geldende eisen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Naast de verplichting van een fabrikant om een CE-markering op het door hem ontworpen en in de handel gebrachte product aan te brengen, dient eveneens een Verklaring van Overeenstemming (met die richtlijnen) opgesteld te worden.

HMPA adviesbureau is u van dienst met het adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE-verklaring en de begeleiding van het traject dat tot de markering leidt.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven
CE-markering aanvragen

Begeleiding van A tot Z

CE-verklaring en CE-markering aanvragen met hulp van HMPA

  • Wij hebben veel kennis en jarenlange ervaring met het opstellen van een CE-verklaring en het aanbrengen van een CE-markering
  • Om up to date te blijven volgen wij regelmatig relevante workshops en opleidingen
  • Ons werkgebied bestaat uit verschillende toepassingsgebieden, waardoor we veel ervaring en kennis hebben met uiteenlopende bedrijven

Specialist op het gebied van CE markering

Verhoogt de veiligheid bij gebruik van uw product

CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent in overeenstemming met de Europese regels. Het is overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie. Maar een CE-verklaring bevordert aan de andere kant wel de vrije handel binnen de lidstaten en verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de producten.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Wat is een CE-verklaring?

Een CE-verklaring wordt ook wel een CE-markering genoemd. Dit is een markering waarmee u als importeur of fabrikant aangeeft dat een bepaald product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Oftewel, wanneer een product over een CE-markering beschikt, maakt dit het gemakkelijker om producten uit verschillende landen onderling met elkaar te vergelijken. Wist u dat het voor een fabrikant of importeur van producten in specifieke productgroepen verplicht is om het merkteken aan de producten in deze productgroepen aan te brengen? Wanneer een product niet in een van de groepen valt, mag men voor dit product geen CE-verklaring of CE-markering afgeven of opstellen.

Neem contact op Bel direct

Wat is het doel van de CE-verklaring?

Met behulp van de CE-verklaring zorgt u er als Europese producent of importeur voor dat u kunt aantonen dat uw product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. De CE-markering is verplicht voor alle Europese bedrijven die producten maken voor eigen gebruik of om deze in de handel te brengen. Van een eenvoudige afstandsbediening en medische hulpmiddelen tot een speelgoed product en een complexe machine of installatie.

Wat is het gevolg wanneer u de certificering niet krijgt?

Zonder de CE-verklaring of CE-markering bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging. Als adviesbureau kunnen we u een adviesrapport aanleveren, op basis waarvan u kunt aantonen dat u aan de vereiste regelgeving voldoet en dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of er mee de markt op gaan.

Hoe kunt u een CE-verklaring opstellen?

Hoe u een CE-verklaring kunt opstellen of kunt laten afgeven, varieert. Volgens sommige richtlijnen moet uw product getest worden door een erkende instantie, maar er bestaan ook richtlijnen die melden dat het toegestaan is om het product aan de hand van bepaalde richtlijnen zelf te testen. Is het product getest? In dat geval is het toegestaan om zelf de CE-markering aan te brengen.

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Advies op maat over uw CE-verklaring

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot de CE-keuring. We zoeken voor u uit welke machines of producten in aanmerking komen voor de CE-markering en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen. Daarnaast stellen we uiteraard voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om tot een CE-certificering te kunnen komen.

Ook stellen we de eisen voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het aanvragen van het CE-keurmerk is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.</p

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Meer weten over een CE-verklaring en het opstellen of afgeven ervan? Vul dan gelijk uw gegevens in en wij nemen contact met u op. We komen graag vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte op maat. Vrijblijvend, omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u wellicht teveel betaalt. En dat willen we uiteraard voorkomen.

Voor meer informatie over de CE-markering kunt u ons telefonisch bereiken op 0575 – 474 610. Of stuur een e-mail naar info@hmpa.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.