Praktische en werkbare oplossingen

CE-verklaring

Met een CE-verklaring geeft een fabrikant aan dat zijn product voldoet aan de wettelijke eisen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voor veel consumentenproducten moet de fabrikant een CE-verklaring opstellen. Adviesbureau HMPA kan u adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE-verklaring en helpt u bij het opstellen hiervan.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven
CE-markering aanvragen

Wat is een CE-verklaring?

Een CE-verklaring is een document waarmee u als importeur of fabrikant aantoont dat een bepaald product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. CE staat voor Conformité Européenne, wat te vertalen is naar ‘in overeenstemming met de Europese regels’. Wanneer u beschikt over een CE-verklaring voor een bepaald product, dan mag dit product binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER) worden verhandeld. Ook voor producten buiten de EER is een CE-verklaring soms verplicht. Weet u niet zeker of u een CE-verklaring nodig heeft? Een adviesbureau kan u in dat geval helpen.

Neem contact op Bel direct

Wanneer is een CE-verklaring nodig?

Een product kan alleen een CE-markering krijgen als het aan de wettelijke eisen voldoet. Daarnaast moet het product ook deel uitmaken van een productgroep waarvoor een CE-markering verplicht is. Voldoet het product niet aan de eisen of valt het in een andere productgroep? Dan ontvangt het geen CE-markering en mag het niet op de markt verschijnen. De CE-verklaring is verplicht voor meer dan 20 productgroepen, zoals:

 • Bouwproducten en machines
 • Speelgoed
 • Meetinstrumenten
 • Liften
 • Mobiele telefoons

Is een CE-markering verplicht voor uw product maar heeft u deze niet? Zonder CE-verklaring, en dus zonder CE-markering, bent u als bedrijf in overtreding van de wet en loopt u risico op een boete of verdere vervolging. Om dit te voorkomen, kunt u een adviesbureau zoals HMPA inschakelen om een adviesrapport samen te stellen. In dit rapport worden verbeteringen voorgesteld die nodig zijn om te voldoen aan de eisen voor een CE-verklaring.

CE-verklaring opstellen

Het varieert hoe u een CE-verklaring kunt opstellen. In sommige gevallen mogen ondernemers zelf onderzoeken of het product voldoet aan de eisen. In andere gevallen moet dit door een erkende instantie worden gedaan die hiervoor goedkeuring heeft gekregen van de overheid. Deze instellingen zijn aangemeld bij de Europese Commissie en mogen een CE-verklaring opstellen.

Begeleiding van A tot Z

CE-verklaring vergroot de veiligheid

Een CE-verklaring wordt opgesteld wanneer een product voldoet aan bepaalde eisen die te maken hebben met bijvoorbeeld veiligheid. Het overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie. De CE-verklaring vergroot wel de veiligheid op de Europese markt en bevordert de vrije handel tussen landen in de Europese Unie.

Weet u niet zeker of een CE-verklaring verplicht is voor uw product of machine? HMPA zoekt dit graag voor u uit. Als adviesbureau kunnen wij u adviseren over de richtlijnen en eisen die voor uw product of machine van toepassing zijn. Moet u een CE-verklaring opstellen maar voldoet u nog niet aan de eisen? Dan brengen wij in kaart wat u moet doen om aan deze eisen te voldoen. Wij zorgen voor de volgende voordelen:

 • Uw producten voldoen aan de richtlijnen
 • Geen kans op boetes of vervolging
 • Aantoonbaar veilige producten
 • Heldere rapportage met praktische oplossingen
CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Advies op maat van HMPA

Wilt u een CE-verklaring laten opstellen? Wij komen graag vrijblijvend langs om uw producten of machines te bekijken. Meer weten over de CE-verklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 0575 – 474 610 of stuur ons een e-mail.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.