Praktische en werkbare oplossingen

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling van de veiligheid van uw machines laten maken? HMPA is u graag van dienst. Om de veiligheid van uw afnemers en uw medewerkers te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de risico’s die verbonden zijn met de producten waarmee zij te maken hebben. Diverse Europese richtlijnen vereisen zodoende een risicobeoordeling.

Iedereen wordt in het dagelijkse leven wel eens geconfronteerd met “gevaren” en soms met de daarmee samengaande “verwondingen”. We worden daarbij vaker geconfronteerd met snijwondjes dan met onherstelbare verwondingen of zelfs met de dood.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Risicobeoordeling laten opstellen door HMPA

 • Up-to-date kennis en jarenlange ervaring het met opstellen van risicobeoordelingen
 • Specialist in risicobeoordeling, explosieveiligheid en CE-markering
 • Werkzaam door heel Nederland
 • Heldere rapportages
 • Geen kans op een boete of vervolging
 • Uw producten en/of machines voldoen aan de wet en regelgeving
 • Wij brengen risico’s in kaart en komen met praktische oplossingen
 • Uitvoering op basis van de normen NEN-EN-ISO 12100
 • Wij werken voor de meest uiteenlopende bedrijven en hebben kennis van allerlei branches

Wilt u een risicobeoordeling of CE keuring laten maken? Neem contact op voor meer informatie, of vraag een vrijblijvende offerte aan. Bel naar: 0575–474 610

Risico inventarisatie van gevaren

Een ‘gevaar’ is gerelateerd aan de bron, een situatie of een handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan. Zo onderscheiden we o.a. mechanische gevaren, elektrische gevaren, thermische gevaren, gevaren door lawaai, door straling of een gebeurtenis. Het met een gevaar samenhangend risico wordt in een risicobeoordeling bepaald door de kans op een verwonding in combinatie met de ernst van die verwonding.

HMPA adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid.

Risicobeoordeling laten maken

Afhankelijk van de grootte van het gevaar zijn passende (beveiligings)maatregelen genomen. Kleine gevaren kunnen bijvoorbeeld afdoende beveiligd worden met een waarschuwing. Terwijl voor een veel groter gevaar zelfs een dubbele beveiliging wordt toegepast.

In een risicoanalyse wordt op basis van de kans op en de ernst van een verwonding de grootte van een gevaar in beeld gebracht.

Om de veiligheid van uw afnemers en uw medewerkers te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de risico’s die verbonden zijn met de machines en apparaten waarmee zij te maken hebben.

Bepaling van de risicoklassen

In de door HMPA gehanteerde risicobeoordeling wordt op basis van de kans op en de ernst van een verwonding de grootte van een risico in beeld gebracht.

Volgens deze mathematische risico inventarisatie wordt de risicoklasse bepaald. Om de risicoklasse te bepalen, kent HMPA aan den duur van de blootstelling (B), aan de waarschijnlijkheid (W) van het risico en aan de mogelijkheid om het risico te vermijden of te ontwijken (M) aan het risico en aan de omvang van de schade (E, ernst) een gekozen waarde toe. Deze gekozen waarden zijn in tabelvorm inzichtelijk.

Risicobeoordeling van de veiligheid van machines

Het product van de vier factoren geeft de risicoklasse (R = B x W x M x E), met een daaraan verbonden te nemen beveiligingsniveau. Dit te nemen beveiligingsniveau wordt vergeleken met de reeds aanwezige beveiligingsmaatregelen. Deze vergelijking resulteert in een advies van eventueel toe te voegen beveiligingsniveaus.

Bij het uitvoeren van de risicobeoordeling laat HMPA zich leiden door de geharmoniseerde norm EN-ISO 12100:2010 (Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie).

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaring, Risicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.