CE keurmerk of CE markering

Veel producten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen, moeten over een CE-markering of CE keurmerk beschikken. Daarmee wordt aangegeven dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om vast te stellen of een product aan de van toepassing zijnde eisen voldoet. De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Hij hoeft hiervoor niet gecertificeerd te zijn.

HMPA maakt het voor u aantoonbaar dat u aan uw veiligheidsverplichtingen voldoet

Heeft u hulp nodig bij het voldoen aan CE-verplichtingen? Neem gerust contact met ons op. We ondersteunen u graag!

Neem contact op Bel ons nu

CE-markering

Maar wat geeft de CE-markering aan? Deze markering geeft aan dat een bepaald product aan de eisen voldoet. De eisen binnen de Europese Economische Ruimte op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. De CE-markering is géén keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar een wettelijk verplichte aanduiding op allerlei producten.

CE keurmerk of CE markering tweeledig van aard

Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen. Anderzijds wordt de veiligheid in het gebruik van de producten verhoogd. Alle producten die over deze markering beschikken, mogen dus vrij verhandeld worden in de EER. Hierbij kunt u denken aan elektrische apparaten, speelgoed, meetinstrumenten etc. Dit geldt voor alle landen in Europa, Noorwegen en Liechtenstein. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen aan het desbetreffende product.

Voldoet een product niet aan de eisen die in Europa gelden? In dat geval mogen de producten niet verhandeld worden in de EER.

Specifieke veiligheids- en gezondheidseisen

Voor ieder van deze producten gelden specifieke veiligheids- en gezondheidseisen. Deze zijn vastgelegd in (een) daarvoor bestemde richtlijn(en). De fabrikant is verplicht aan deze eisen te voldoen. Soms zijn deze eisen helder, soms voor meerderlei invulling vatbaar. Dat laatste geeft ruimte aan de fabrikant om in zijn specifieke situatie een ‘eigen’ passende invulling te vinden.

Gebruikmaking van van toepassing zijnde normen (in Nederland uitgegeven door de NEN) geeft de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met in de richtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

HMPA adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid

Meer dan een CE-keurmerk of markering

Naast het aanbrengen van de markering stelt de fabrikant voor het betreffende product een conformiteitverklaring (ook wel: EU-verklaring van overeenstemming) op. In deze conformiteitverklaring is hij verplicht aan te geven aan welke van toepassing zijnde Europese richtlijn(en) het product voldoet. Daarnaast is de `fabrikant verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Zelfcertificering

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-keuring is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikgemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie (notified body).

Misbruik van het keurmerk of de markering

Net als ieder merk, wordt ook deze markering misbruikt. Sommige fabrikanten gebruiken een zeer vergelijkbare markering om aan te geven dat het product in China is gemaakt; het staat dan ook voor China Export of China Electronics. Hoewel het logo zeer sterke overeenkomsten heeft met de Europese CE-markering, voldoet het vaak niet aan de Europese regelgeving

Gestructureerde aanpak

HMPA heeft grondige kennis en jarenlange ervaring om u praktisch te ondersteunen bij het voldoen aan uw “CE-verplichtingen”. Wij volgen daarbij een gestructureerde aanpak. Kort samengevat betekent dit:

  • uitzoeken welke producten in aanmerking komen voor CE-markering
  • een overzicht maken aan de hand van de van toepassing zijnde richtlijnen van de eisen waar het product aan moet voldoen. Ook wordt vastgesteld welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, om eventuele tekortkomingen te realiseren.
  • van de voor u vereiste documentatie vaststellen welke soort documentatie aanwezig of opvraagbaar is
  • en risico-inventarisatie en -analyse wordt uitgevoerd, teneinde de eventueel voorkomende gevaren/risico’s inzichtelijk te maken en concreet aan te geven welke maatregelen eventueel genomen dienen te worden
  • desgewenst wordt een CE-markering gemaakt en een Verklaring van Overeenstemming opgesteld.

HMPA heeft de kennis en ervaring om u praktisch te ondersteunen bij uw veiligheidsverplichtingen

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Wilt u meer weten over wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van CE-markering of CE-keurmerk? Of wilt u direct een CE-markering of een keuring aanvragen? Neem dan gerust eens contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Die offerte is compleet op maat, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. Voor het opstellen van de offerte komen we vrijblijvend langs. Men denkt namelijk vaak dat u te veel betaalt, maar dat is bij ons niet het geval. Wij doen niet aan verrassingen achteraf.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE markering, CE keurmerk, Risicoanalyse,RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

hmpa
Neem contact op Bel ons nu