Praktische en werkbare oplossingen

Plan van aanpak risicoanalyse

Wilt u een plan van aanpak risicoanalyse opstellen voor uw bedrijf, bijvoorbeeld om de veiligheid van uw afnemers en medewerkers te kunnen waarborgen? HMPA brengt graag de risico’s in kaart waarmee u te maken heeft tijdens het werken met de machines en apparaten binnen uw onderneming om zo problemen te voorkomen. We houden daarbij uiteraard rekening met de Europese richtlijnen die gelden, net als de veiligheids- en gezondheidswetgeving op dit gebied. U dient veilig te leveren en te ontwerpen, dus een risicoanalyse plan van aanpak waarbij alle mogelijke gevaren en praktische aanbevelingen overzichtelijk in kaart worden gebracht is van groot belang.

Een risicobeoordeling is onderdeel van een CE-markering traject. Wanneer u een CE-keurmerk wilt aanvragen, kunt u eerst een plan van aanpak risicoanalyse laten uitvoeren door HMPA. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Neem contact op Bel direct

 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Richtlijnen machines en arbeidsmiddelen

Als we een plan van aanpak risicoanalyse maken voor uw bedrijf zullen we ons onder andere houden aan de machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen, twee belangrijke Europese richtlijnen op dit gebied. Deze richtlijnen stellen eisen aan het ontwerp, de bediening, de gebruikte materialen, het onderhoud en de gebruiksaanwijzing van een machine, maar ook zeker aan de risico’s die de arbeidsmiddelen met zich meebrengen.

Daarnaast brengen we de mogelijke maatregelen in kaart die benodigd zijn om veilig gebruik van de arbeidsmiddelen mogelijk te maken. We kunnen op die manier een volwaardige risicobeoordeling maken voor uw onderneming en uw machineveiligheid weer garanderen.

Specialist op het gebied van risicoanalyse

Plan van aanpak risicoanalyse door HMPA

Bij het uitvoeren van een risicoanalyse plan van aanpak hanteert HMPA een vaste systematiek:

   • a. Grenzenbepaling: wat hoort precies bij de te analyseren installatie. De bijbehorende componenten worden eenduidig benoemd.
   • b. Locatieomstandigheden: onder welke (omgevings)omstandigheden dient de installatie te functioneren.
   • c. Blootgestelde personen: welke personen met welke kenmerken komen met de installatie in aanraking. Op basis daarvan worden de voorkomende risico’s geanalyseerd.
   • d. Gevareninventarisatie: wordt systematisch aan de hand van een checklist en in samenwerking met (een) aangewezen functionaris(sen) van de klant uitgevoerd.
   • e. Gevarenanalyse: elk risico/gevaar wordt concreet beschreven, geanalyseerd op de kans op en de ernst van een verwonding en ingeschaald in de referentiematrix met beveiligingsniveaus.
   • f. Conclusies en aanbevelingen: beoordeling vindt plaats in hoeverre gevaren adequaat zijn ondervangen, hierop zijn praktische aanbevelingen gebaseerd.

Neem contact op Bel direct

Meer weten? Vul het contactformulier in

Geïnteresseerd in wat wij doen?

Vul dan uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. We komen vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij voor u een offerte op maat. We komen vrijblijvend bij u langs, omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u teveel betaalt. Meer weten over ons plan van aanpak risicoanalyse? U mag gerust contact met ons opnemen door te bellen naar 0575 – 474 610.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatieCE-markeringCE verklaringCE keuringRisicoanalyseRI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153, Atex 114machineveiligheid of CE markering aanvragen

Wilt u gebruikmaken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: machineveiligheid, CE-markering richtlijnen, CE-keuring, aanvragen CE-keurmerk, CE-certificering, CE-verklaring.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.