HMPA maakt het voor u aantoonbaar dat u aan uw veiligheidsverplichtingen voldoet

HMPA adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid.

Een veilige en gezonde werkomgeving leidt tot gemotiveerde en gezonde medewerkers. Medewerkers die veilig en gezond werken worden minder vaak arbeidsongeschikt of ziek, zijn gemotiveerder en presteren doorgaans beter. Hiermee besparen werkgevers zich onnodig hoge ziekte- en vervangingskosten en verzekeringspremies. Bovendien komt een positief en veilig werkklimaat het imago van het bedrijf ten goede. Dat enerzijds.

Anderzijds geldt voor veel vakmensen dat steeds meer van hun beroepshandelingen in wetten worden vastgelegd. In de veelheid van wetten en daaruit voortkomende verplichtingen is niet altijd duidelijk wat precies mag, moet of kan. Een van onze diensten is het uitvoeren van een plan van aanpak risicoanalyse, waarmee we in kaart brengen wat de eventuele risico’s zijn voor uw medewerkers.

HMPA heeft de kennis en ervaring om u praktisch te ondersteunen bij uw veiligheidsverplichtingen. Een belangrijk onderdeel hierbij, wanneer u werkt met machines, is machineveiligheid. Bij werkzaamheden met machines, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Wij kijken welke maatregelen er moeten worden getroffen om deze gevaren te voorkomen. 

We ondersteunen ook fabrikanten bij het voldoen aan de CE-markering. Een CE-keurmerk aanvragen kunt u nadat wij hebben beoordeeld of uw producten aan alle eisen voldoen. Bij deze CE-keuring wordt bekeken of de producten voldoen aan de Europese regels. Dit heeft echter niets met kwaliteitsgarantie te maken, maar gaat puur om de veiligheid bij het gebruik van de producten. 

Staat er een CE-certificering op een product? Dan betekent dit dat het product voldoet aan de regels van de EER, de Europese Economische Ruimte. Wanneer u zeker weet dat alle producten aan de CE-markering voldoen, dan dient u dit in bezit te zijn van een CE-verklaring

HMPA begeleidt u graag in de stappen die nodig zijn bij het halen van het CE-keurmerk.

Voordelen

  • Uw producten voldoen aan de richtlijnen
  • Geen kans op boete of vervolging
  • De kosten wegen niet op tegen een boete
  • Aantoonbaar veilige producten
  • Heldere rapportage
  • Praktische oplossingen
Contact opnemen