Risicobeoordeling machines

Wilt u een risicobeoordeling voor machines opstellen voor uw bedrijf, bijvoorbeeld om de veiligheid voor uw afnemers en medewerkers te kunnen waarborgen? Wij brengen graag de risico’s in kaart, waarmee u te maken heeft tijdens het werken met de machines en apparaten binnen uw onderneming. We houden daarbij uiteraard rekening met de Europese richtlijnen die er gelden, net als de veiligheids- en gezondheidswetgeving op dit gebied. U dient veilig te ontwerpen en te leveren, dus een risicobeoordeling voor machines op te stellen waarbij alle mogelijke gevaren overzichtelijk in kaart worden gebracht.

Neem contact op Bel ons nu

Richtlijnen machines en arbeidsmiddelen

Als we een risicobeoordeling voor machines opstellen voor uw bedrijf zullen we ons onder andere houden aan de machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen, twee belangrijke Europese richtlijnen op dit gebied. Deze stellen eisen aan het ontwerp, de gebruikte materialen, de bediening, het onderhoud en de gebruiksaanwijzing van een machine, maar daarnaast ook aan de risico’s die de arbeidsmiddelen met zich meebrengen. Verder zorgen we ervoor dat we de mogelijke maatregelen in kaart brengen die er nodig zijn om veilig gebruik van de arbeidsmiddelen mogelijk te maken. We kunnen op die manier een volwaardige risicobeoordeling voor machines opstellen voor uw onderneming.

Risicobeoordeling machines opstellen door HMPA

Als we een risicobeoordeling voor machines opstellen voor uw bedrijf houden we rekening met de gevaren die zich voor kunnen doen, bij het werken met uw machines. We rapporteren de gevarengrootte, de kans erop en de ernst van de verwonding en combineren dat met een risicoscore. Op basis van die score rapporteren we een vereist beveiligingsniveau. We vergelijken dat met de beveiligingsmaatregelen die reeds aanwezig zijn en komen op die manier eventueel tot een advies ter verbetering van uw beveiligingsmaatregelen. We kunnen op die manier een risicobeoordeling voor machines opstellen, waarbij we rekening houden met de diverse facetten die leiden tot een veilige situatie binnen uw onderneming.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul dan uw gegevens in en wij nemen contact met u op. We komen dan vrijblijvend bij u langs om uw producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij een op maat gemaakte offerte. We komen vrijblijvend langs omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u teveel betaalt.

Neem contact op Bel ons nu