ATEX 114 | Voldoe aan de richtlijn met HMPA

De ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) is een Europese richtlijn voor fabrikanten van apparaten en beveiligingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen. De richtlijn stelt minimum eisen voor het beheersen van risico’s van apparaten in explosieve atmosferen. HMPA voert een keuring uit om te onderzoeken of u aan de eisen uit de richtlijn voldoet.

Bent u fabrikant van apparaten die geplaatst worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar heerst? HMPA voert risicoanalyses voor bedrijven in het hele land uit. Onze bevindingen worden vastgelegd in een heldere rapportage, dat ook adviezen over eventueel te nemen maatregelen bevat.

Een ATEX 114 keuring laten uitvoeren

 • Jarenlange ervaring in het maken van risicoanalyses
 • Gespecialiseerd in risicobeoordeling, explosieveiligheid en CE-markering
 • Werkzaam door heel Nederland
 • Overzichtelijke rapportages
 • Meer veiligheid op de werkvloer
 • Voorkom boetes door naleving van de richtlijn
 • Praktische oplossingen
 • Ervaring met verschillende bedrijven

Neem voor meer informatie over de ATEX 114 richtlijn of het laten uitvoeren van een risicoanalyse gerust contact op. Bel voor meer vrijblijvende informatie naar 0573 – 402 569.

ATEX 114: richtlijn voor fabrikanten van explosieveilig materieel

De ATEX 114 richtlijn is een door de Europese Unie opgestelde richtlijn die ziet op het explosiegevaar bij fabrikanten die explosieveilige apparatuur produceren. De richtlijn is van toepassing indien er aan twee voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het apparaat is na 20 april 2016 op de markt gebracht,
 2. en het apparaat zal gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving.

Aantoonbaar voldoen aan de ATEX richtlijnen

Bent u fabrikant van dergelijke apparatuur en voldoet het door u geproduceerde apparaat aan deze twee voorwaarden? Dan is de ATEX 114 richtlijn op u van toepassing. Voor gebruikers van explosieveilige apparaten is de ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137) van toepassing.

HMPA is een organisatie die bedrijven adviseert en begeleidt met het voldoen aan wetgeving op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid. Wij kunnen u helpen aantoonbaar te maken dat uw apparaten geschikt zijn om gebruikt te worden in een explosiegevaarlijke gebied.

HMPA adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid.

Veranderingen van de richtlijn ten opzichte van ATEX 95

Met de invoering van de ATEX 114 richtlijnen zijn er diverse zaken veranderd ten opzichte van de daarvoor geldende richtlijn, de ATEX 95 richtlijn. Als fabrikant van ATEX apparatuur dient u op de hoogte zijn van diverse wijzigingen, waaronder:

 • Het toezicht op producten is verhoogd;
 • Er gelden strengere eisen voor importeurs;
 • De accreditatie die onder de ATEX 95 richtlijn geldig was loopt niet door, maar dient opnieuw aangevraagd te worden;
 • De CE-verklaring wordt voortaan EU-conformiteitsverklaring genoemd;
 • ATEX 95 certificaten die u al in uw bezit heeft blijven geldig. Indien deze aangepast of vernieuwd worden zullen deze onder de ATEX 114 richtlijnen gaan vallen;
 • De minimale veiligheidseisen zijn onveranderd;
 • Er hoeven geen technische inhoudelijke wijzigingen aan uw apparaten of producten doorgevoerd te worden;

Ondersteuning bij het voldoen aan veiligheidsverplichtingen

HMPA ondersteunt u graag bij het voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidsverplichtingen uit de ATEX 114 richtlijnen. Een werkomgeving die zowel veilig als gezond is motiveert uw werknemers.

Dit verlaagt ziekte en verzuim en voorkomt ongevallen op de werkvloer. Wij beschikken over de deskundigheid en ervaring om u te adviseren en begeleiden bij het voldoen aan de richtlijn.

Voorkom boetes met een ATEX 114 keuring

De kosten die u voor onze dienstverlening maakt wegen niet op tegen de hoge boetes die opgelegd kunnen worden bij niet-naleving. Wij zorgen door middel van praktische oplossingen dat u op duidelijke wijze aantoont aan de verplichtingen te voldoen. Hierover ontvangt u heldere rapportages.

Om de veiligheid van uw afnemers en uw medewerkers te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de risico’s die verbonden zijn met de machines en apparaten waarmee zij te maken hebben.

Meer weten over de ATEX 114 risicoanalyse?

Wilt u met uw bedrijf voldoen aan de ATEX 114 richtlijnen? HMPA adviseert en begeleidt u hier graag bij. Neem voor meer informatie over de EU directive of onze dienstverlening vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0573 – 402 569, per e-mail en door middel van het contactformulier op de website.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatieCE-markeringCE verklaringCE keuringRisicoanalyseRI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153, Atex 114machineveiligheid of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel ons nu