ATEX 114

ATEX 114 richtlijnen

De ATEX 114 richtlijnen is een door de Europese Unie opgestelde richtlijnen die ziet op het explosiegevaar bij fabrikanten die explosieveilige apparatuur produceren. De richtlijn is van toepassing indien er aan twee voorwaarden voldaan wordt: het apparaat is na 20 april 2016 op de markt gebracht, en het apparaat zal gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving. Bent u fabrikant van dergelijke apparatuur en voldoet het door u geproduceerde apparaat aan deze twee voorwaarden? Dan zijn de ATEX 114 richtlijnen op u van toepassing. HMPA is een organisatie die bedrijven adviseert en begeleidt met het voldoen aan wetgeving op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid. Wij kunnen u helpen aantoonbaar te maken dat u aan de richtlijnen op het gebied van explosieveiligheid voldoet.

Wilt u de explosieveiligheid van uw producten of uw omgeving verbeteren? Bent u benieuwd wat HMPA hierin voor u kan betekenen? Neem gerust eens contact op om verder te informeren. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0573 – 402 569.

Wat is er met de nieuwe ATEX richtlijn veranderd?

Met de invoering van de ATEX 114 richtlijnen zijn er diverse zaken veranderd ten opzichte van de daarvoor geldende richtlijn, de ATEX 95 richtlijn. Als fabrikant van ATEX apparatuur dient u op de hoogte zijn van diverse wijzigingen, waaronder:

  • Het toezicht op producten is verhoogd;
  • Er gelden strengere eisen voor importeurs;
  • De accreditatie die onder de ATEX 95 richtlijn geldig was loopt niet door, maar dient opnieuw aangevraagd te worden;
  • De CE-verklaring wordt voortaan EU-conformiteitsverklaring genoemd;
  • ATEX 95 certificaten die u al in uw bezit heeft blijven geldig. Indien deze aangepast of vernieuwd worden zullen deze onder de ATEX 114 richtlijnen gaan vallen;
  • De minimale veiligheidseisen zijn onveranderd;
  • Er hoeven geen technische inhoudelijke wijzigingen aan uw apparaten of producten doorgevoerd te worden;

HMPA ondersteunt en adviseert uw organisatie

HMPA ondersteunt u graag bij het voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidsverplichtingen uit de ATEX 114 richtlijnen. Een werkomgeving die zowel veilig als gezond is motiveert uw werknemers. Dit verlaagt ziekte en verzuim en voorkomt ongevallen op de werkvloer. Wij beschikken over de deskundigheid en ervaring om u te adviseren en begeleiden bij het voldoen aan de richtlijnen. De kosten die u voor onze dienstverlening maakt wegen niet op tegen de hoge boetes die opgelegd kunnen worden bij niet-naleving. Wij zorgen door middel van praktische oplossingen dat u op duidelijke wijze aan kunt toen aan de verplichtingen te voldoen. Hierover ontvangt u heldere rapportages.

Nog vragen over de ATEX 114 richtlijnen?

Wilt u met uw bedrijf voldoen aan de ATEX 114 richtlijnen? HMPA adviseert en begeleidt u hier graag bij. Voor meer informatie over de EU directive of onze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0573 – 402 569 en door middel van het contactformulier op de website.

Neem contact op Bel ons nu