Praktische en werkbare oplossingen

Wat is een CE keuring?

Een CE keuring op producten zorgt dat u weet of het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EER, de Europese Economische Ruimte. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese regels. Het is overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar bevordert aan de andere kant wel de vrije handel binnen de lidstaten en verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de producten.

HMPA is u graag van dienst met een CE keuring, waarbij we als zelfstandig adviesbureau adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE-markering. Ook verzorgen we de begeleiding van het traject dat tot de verplichte CE keuring leidt.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up-to-date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Ondersteuning bij CE keuring aanvragen

We kunnen u helpen met de aanvraag van een CE keuring. Het proces van het verkrijgen van een CE-markering begint met het doorlopen van de vereiste CE-conformiteitsprocedure. Dat betekent voor u: een risicoanalyse uitvoeren, maatregelen nemen ter beheersing van de risico’s, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, een gebruiksaanwijzing voor uw product verstrekken en een technisch constructiedossier beschikbaar hebben. Hier volgt een overzicht met welke zaken we nog meer kunnen helpen:

 

 • Het onderzoeken van de vereiste CE-markering voor uw product.
 • Het overzichtelijk maken van de relevante richtlijnen die moeten worden nageleefd.
 • Vaststellen van de benodigde documentatie en controleren welke documenten beschikbaar zijn of moeten worden verkregen.
 • Uitvoeren van een risicoanalyse om mogelijke gevaren in kaart te brengen.
 • Adviseren over eventuele noodzakelijke maatregelen.
 • Opstellen van een CE-markering en conformiteitsverklaring.
CE-markering aanvragen

Specialist op het gebied van CE-keuringen

Waarom is een CE-keuring verplicht?

Door middel van een CE-keuring kunt u als producent aantonen dat uw product voldoet aan de gestelde Europese eisen op het gebied van veiligheid en gebruik. De CE-keuring is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot een complexe machine of installatie.

Zonder deze CE-keuring bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging. We kunnen een CE keuring verzorgen en daarop gebaseerd een adviesrapport aanleveren, waarmee u kunt aantonen dat u aan de vereiste regelgeving voldoet en dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of ermee de markt op gaan.

Voor welke producten is een CE keuring verplicht?

Welke producten moeten een CE-markering dragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die producten op de Europese markt wilt brengen, is verplicht een conformiteitsverklaring op te stellen en een CE-markering op het product aan te brengen. Met deze verklaring en markering wordt aangegeven dat het product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen voor de veiligheid van mens, dier en milieu.

In totaal geldt de CE-markering voor meer dan 20 productgroepen. De bekendste zijn:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen
CE-keuring

CE keuring laten uitvoeren

Het laten uitvoeren van de CE keuring is een verantwoordelijkheid van de fabrikant. De CE-markering is verplicht en moet aan de toepasselijke EU-richtlijnen voldoen. U kunt bij ons ervoor zorgen dat uw product een CE-markering krijgt. Zo voldoet uw product aan de eisen van de Europese Unie.

Uw producten of machines moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Deze richtlijn geldt voor de gehele Europese Unie. Een CE-markering geeft geen kwaliteitsgarantie, maar zorgt wel voor vrije handel binnen de EU.

Advies op maat: CE-keuring

We bieden maatwerkondersteuning voor bedrijven die hun producten willen laten keuren. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE-keuring en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied. Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de keuring te kunnen uitvoeren.

Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-keuringstraject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Geïnteresseerd in wat we voor u kunnen betekenen?

Wilt u uw product CE gekeurd hebben? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen. We komen vrijblijvend bij u langs om uw product of machine te bekijken. Op deze manier kunnen we voor u een offerte op maat maken.

HMPA is een betrouwbare partner die bedrijven ondersteunt bij het succesvol verkrijgen van de CE-markering en hen helpt bij het voldoen aan alle benodigde vereisten en procedures.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaring, Risicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114, Plan van aanpak risicoanalyse, machineveiligheid of CE markering aanvragen.

Veelgestelde vragen

Wat is een CE-keuring en waarvoor wordt het gebruikt?

Een CE-keuring is een beoordelingsproces waarbij wordt vastgesteld of een product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en veiligheidsnormen. Het resultaat is de CE-markering, die aangeeft dat het product vrij kan worden verhandeld binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wie voert de CE-keuring uit?

De CE-keuring wordt uitgevoerd door de fabrikant zelf of door aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstanties, afhankelijk van het type product en de geldende richtlijnen.

Is een CE-keuring verplicht voor alle producten?

Nee, niet alle producten vereisen een CE-keuring. Alleen producten die onder specifieke Europese richtlijnen vallen, moeten een CE-keuring ondergaan voordat ze op de markt worden gebracht binnen de EER.

Wat zijn de stappen van een CE-keuring?

De stappen van een CE-keuring omvatten het identificeren van de toepasselijke richtlijnen voor het product, het uitvoeren van de nodige conformiteitsbeoordeling, het opstellen van technische documentatie en het doorlopen van eventuele vereiste tests en procedures om te voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitseisen.