Praktische en werkbare oplossingen

CE keuring

Een CE keuring op producten zorgt dat u weet of het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EER, de Europese Economische Ruimte. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese regels. Het is overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar bevordert aan de andere kant wel de vrije handel binnen de lidstaten en verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de producten.

HMPA is u graag van dienst met een CE keuring, waarbij we adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE markering. Ook verzorgen wij de de begeleiding van het traject dat tot de verplichte CE keuring leidt.

Neem contact op Bel direct

  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Ondersteuning bij CE keuring aanvragen

HMPA  kan u helpen met de CE-keuring. Wij doorlopen samen met u de vereiste CE-conformiteitsprocedure. Dat betekent voor u: een risicoanalyse uitvoeren, maatregelen nemen ter beheersing van de risico’s daarbij rekening houdend met de stand der techniek, een gebruiksaanwijzing voor uw product verstrekken en een technisch constructiedossier beschikbaar hebben.

Specialist op het gebied van CE keuringen

Waarom een CE keuring verplicht?

Door middel van een CE keuring kunt u als producent aantonen dat uw product voldoet aan de gestelde Europese eisen op het gebied van veiligheid en gebruik. De CE keuring is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie.

Zonder deze CE keuring bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging. HMPA kan een CE keuring verzorgen en daarop gebaseerd een adviesrapport aanleveren, waarmee u kunt aantonen dat u aan de vereiste regelgeving voldoet en dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of er mee de markt op gaan.

Neem contact op Bel direct

CE keuring laten uitvoeren

Het laten uitvoeren van de CE keuring is verantwoordelijkheid van de fabrikant. De CE-markering is verplicht en moet aan de toepasselijke EU richtlijnen voldoen. U kunt bij ons er voor zorgen dat uw product een CE-markering krijgt. Zo voldoet uw product aan de eisen van de Europese Unie.

Uw producten of machines moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Deze richtlijn geldt voor de gehele Europese Unie. Een CE-markering geeft geen kwaliteitsgarantie, maar zorgt wel voor vrije handel binnen de EU.

Advies op maat: CE-keuring

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot de CE keuring. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE keuring en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied. Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de keuring te kunnen uitvoeren.

Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE keuringstraject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Meer weten? Vul het contactformulier in

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u uw product CE gekeurd hebben? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw product of machine te bekijken. Op deze manier kunnen wij voor u een offerte op maat maken.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114, Plan van aanpak risicoanalyse, machineveiligheid of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.