Arbeidsveiligheid

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel? Wat als er plotseling een ongeval met een machine plaatsvindt? Of een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft? Wellicht staat de productie stil, of u moet het met een medewerker minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Het brengt uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s.

Neem contact op Bel ons nu

Verplichting volgens Arbowet

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd ZZP’ers.

Een RI&E is niets meer dan een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren

Bespreken met het personeel

De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of de personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Toetsen

De werkgever mag de RI&E zelf uitvoeren. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, dit is afhankelijk van een aantal factoren, als het aantal werknemers, het branche (erkende) RI&E-instrument en een in de CAO opgenomen RI&E-instrument.

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als u niets doet?

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal drie maanden.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE certificaat, CE verklaring, CE markeringCE keuringRI&ERisicobeoordelingProspectieve risico analyseplanschaderisicoanalyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel ons nu