Praktische en werkbare oplossingen

Arbeidsveiligheid

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel? Wat als er plotseling een ongeval met een machine plaatsvindt? Of een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft? Wellicht staat de productie stil, of u moet het met een medewerker minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Het brengt uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s.

Neem contact op Bel direct

  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Verplichting volgens Arbowet

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd ZZP’ers.

Een RI&E is niets meer dan een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel

De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of de personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Toetsen

De werkgever mag de RI&E zelf uitvoeren. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, dit is afhankelijk van een aantal factoren, als het aantal werknemers, het branche (erkende) RI&E-instrument en een in de CAO opgenomen RI&E-instrument.

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

Eventuele gevolgen

En als u niets doet?

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal drie maanden.

CE markering, CE keurmerk, CE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen
Neem contact op Bel direct

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.