Praktische en werkbare oplossingen

Arbeidsveiligheid

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel? Wat als er plotseling een ongeval met een machine plaatsvindt? Of een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft? Wellicht staat de productie stil, of u moet het met een medewerker minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Het brengt uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Verplichting volgens Arbowet

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd ZZP’ers.

Een RI&E is niets meer dan een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel

De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of de personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Toetsen

De werkgever mag de RI&E zelf uitvoeren. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, dit is afhankelijk van een aantal factoren, als het aantal werknemers, het branche (erkende) RI&E-instrument en een in de CAO opgenomen RI&E-instrument.

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

Eventuele gevolgen

En als u niets doet?

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal drie maanden.

CE markering, CE keurmerk, CE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen
Neem contact op Bel direct

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat is arbeidsveiligheid?

Arbeidsveiligheid verwijst naar het creëren van een veilige werkomgeving waarin werknemers beschermd zijn tegen potentiële gevaren en risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het uitvoeren van hun taken. Het omvat maatregelen om ongevallen, letsel en gezondheidsproblemen op de werkplek te voorkomen.

Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van ongevallen op de werkplek?

Veelvoorkomende oorzaken van ongevallen op de werkplek zijn onder andere uitglijden en vallen, contact met bewegende machines, val van hoogte, elektrocutie en letsel door vallende objecten.

Welke rol spelen werknemers bij arbeidsveiligheid?

Werknemers hebben een essentiële rol bij arbeidsveiligheid. Ze moeten de veiligheidsinstructies en procedures naleven, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer nodig en potentiële gevaren melden aan hun werkgever.

Hoe draagt arbeidsveiligheid bij aan het succes van een bedrijf?

Arbeidsveiligheid is gunstig voor bedrijven op verschillende manieren. Het vermindert het aantal arbeidsongevallen, verhoogt de productiviteit door minder uitval van werknemers, verlaagt de kosten in verband met verwondingen en verbetert de werknemersbetrokkenheid en tevredenheid. Bovendien kunnen bedrijven die aandacht besteden aan arbeidsveiligheid een positief imago opbouwen en voldoen aan wettelijke verplichtingen.