Praktische en werkbare oplossingen

Aanvragen CE-keurmerk

Een CE-markering aanvragen voor uw product? HMPA biedt begeleiding op maat bij het voldoen aan uw CE-verplichtingen. Met het aanbrengen van een CE-markering geeft u aan dat u voldoet aan de van toepassing zijn wetgeving. Voordat u evenwel een CE-markering aanbrengt, dient eerst onderzocht te worden aan welke eisen, lees: wetten, uw product dient te voldoen. HMPA kan u daarbij helpen.

*Let wel: een CE-markering wordt vaak ten onrechte een CE-keurmerk genoemd.  Desalniettemin hanteren wij beide termen.

Neem contact op

Begeleiding van A tot Z

Ondersteuning bij CE-markering aanvragen

HMPA  kan u helpen met de CE-keuring. Wij doorlopen samen met u de vereiste CE-conformiteitsprocedure. Dat betekent voor u: een risicoanalyse uitvoeren, maatregelen nemen ter beheersing van de risico’s daarbij rekening houdend met de stand der techniek, een gebruiksaanwijzing voor uw product verstrekken en een technisch constructiedossier beschikbaar hebben.

Specialist op het gebied van CE markering

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van het CE-keurmerk. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, bestaande uit onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Onderzoeken of u voor uw product een CE-markering moet aanbrengen
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde richtlijnen waaraan voldaan dient te worden.
 • Vaststellen van de benodigde documentatie en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken
 • Adviseren over eventueel te nemen maatregelen;
 • Aanmaken van een CE-markering en opstellen van een conformiteitsverklaring

Neem contact op

Wat is een CE-markering?

CE is een afkorting voor Conformité Européenne, wat vrij vertaald betekent in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Wanneer een product een CE-markering heeft, wil dat zeggen dat de fabrikant of importeur van dat product voldaan heeft aan de eisen zoals door de EU opgesteld.

Deze eisen zijn vastgelegd in richtlijnen. Een product mag alleen op de Europese markt verschijnen als het aan deze wettelijke eisen voldoet. Of een product binnen of buiten de EU gemaakt is, doet niet ter zake. Als het maar aan de eisen in de EU-richtlijnen voldoet. Let wel, een CE-markering is geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Het is enkel een uiting dat voldaan is aan de van toepassing zijnde eisen.

Verantwoordelijkheden van de fabrikant of importeur

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur zelf om vast te stellen of een product aan de richtlijneisen voldoet. Beide dienen een dossier te bezitten waaruit een veilig gebruik van het product blijkt. De fabrikant en importeur die het product onder zijn eigen naam in de handel brengt, moeten de CE-markering ook zelf aanbrengen. Een importeur moet vaststellen of het product dat door derden gemaakt wordt wel volgens de Europese regels is gedaan.

Waarom moet ik een CE-verklaring aanvragen?

Nadat u kunt aantonen dat aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen (lees: richtlijnen) is voldaan, stelt u als fabrikant een verklaring op. Deze verklaring is een juridisch document waarmee u verklaart dat u aan de richtlijneisen heeft voldaan. Deze verklaring heet ook wel verklaring van overeenstemming of conformiteitsverklaring en moet u meeleveren met uw product. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant. HMPA kan u helpen bij het opstellen van een verklaring van overeenstemming met een richtlijn.

Check of u CE-marketing moet aanvragen

Voor welke producten moet ik een CE-keurmerk aanvragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt brengt, moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering op het product aanbrengen. Deze verklaring en markering geven aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

De meeste productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen

Neem contact op

CE-markering voor landbouwmachines of bouwproducten

HMPA ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de CE-conformiteit, waarna een CE-markering op bijvoorbeeld landbouwmachines of bouwproducten aangebracht kan worden. Misschien is een EG-typeonderzoek noodzakelijk. Of dient een Prestatieverklaring op het bouwproduct gespecificeerd opgesteld te worden. Bent u fabrikant of importeur van dergelijke machines? Neem dan contact op voor meer informatie over onze dienstverlening.

CE-keurmerk voor speelgoed, boot of een heftruck

Ook speelgoed, boten en heftrucks dienen aan de Europese veiligheidseisen te voldoen. Wij hebben al diverse fabrikanten en importeurs van deze productgroepen bijgestaan met het aanvragen van een CE-certificaat. Vraag gerust een offerte aan als u benieuwd bent naar de onze aanpak en kosten van onze diensten.

subpage-3-opt

HMPA is u graag van dienst

Ondersteuning bij het aanvragen van een CE keurmerk

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot het aanvragen van een CE-keurmerk. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE-keurmerk en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied.

Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-markering traject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Neem contact op

Is het aanbrengen van CE-markering verplicht?

Het CE keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die producten maken oen/of in de handel brengen. Producten als van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder het keurmerk bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De kosten voor het aanvragen van een CE certificaat zijn sterk afhankelijk van het type product dat u produceert of in de handel wenst te brengen. Voor kleinere producten als speelgoed zijn de kosten doorgaans lager dan grotere producten, zoals grote machines. Het wel of niet uitvoeren van verplichte testen of keuringen bepalen ook de kosten.

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.