Aanvragen CE keurmerk

Wilt u een CE markering aanvragen voor uw product? HMPA biedt begeleiding op maat bij het indienen van aanvragen voor het CE keurmerk. Deze aanvraag indienen zorgt voor een CE markering. Dit toont aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

HMPA helpt u met het aanvragen van de markering, waarbij we adviseren over welke producten in aanmerking komen voor het keurmerk. Daarnaast verzorgen wij ook de begeleiding van het traject dat tot het keurmerk leidt.

*Let op: een CE keurmerk wordt officieel geen keurmerk genoemd maar een CE markering. We noemen het op deze pagina ook een keurmerk omdat de CE markering onder die noemer bekend is bij veel bedrijven. Deze CE markering bevordert de vrije handel binnen de lidstaten. Ook verhoogt het de veiligheid bij het gebruik van de producten.

Aantoonbaar aan uw veiligheidsverplichtingen voldoen

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van het CE keurmerk. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, bestaande uit onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Onderzoek of u voor uw product een CE markering moet aanvragen;
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde richtlijnen waaraan voldaan dient te worden. Ook wordt een lijst van uit te voeren werkzaamheden opgesteld voor het aanvragen van de CE verklaring;
 • Vaststellen van de benodigde documentatie, en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is;
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken;
 • Advies over eventueel te nemen maatregelen;
 • Aanmaken van een CE markering en opstellen van een Verklaring van Overeenstemming.

Meer weten? Neem contact op voor meer vrijblijvende informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0573 – 402 569 en via het contactformulier.

aanvragen CE keurmerk

Wat is een CE markering?

CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese richtlijnen. Wanneer een product een CE markering heeft is deze markering een verklaring van overeenstemming. Het geeft aan dat het product voldoet aan de eisen zoals door de EU opgesteld in de Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Deze richtlijnen beschrijven de essentiële eisen waar producten aan dienen te voldoen. Een product mag alleen op de markt verschijnen als het aan deze wettelijke eisen voldoet. Hoewel het dragen van de CE markering wettelijk verplicht is, betreft het geen garantie of kwaliteitskeurmerk.

Waarom moet ik een CE verklaring aanvragen?

Door het aanvragen van een CE keuring toont u aan dat uw product aan de eisen voldoet op het gebied van veiligheid en gebruik. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij de ondernemer zelf. Metingen en andere onderzoeken mogen door de ondernemer zelf worden uitgevoerd.

HMPA ondersteunt bij het aanvragen van de CE markering. Daarbij wordt een adviesrapport aangeleverd waarmee u aantoont dat u aan de vereiste regelgeving voldoet. Daarmee kunt u het product of de machine in eigen gebruik nemen of er mee de markt op gaan.

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

Waar kan ik CE certificatie aanvragen?

Voor sommige producten mogen ondernemers zoals vermeld zelf het onderzoek dat vereist is voor het aanvragen van de CE markering zelf verrichten.

Voor andere producten is de betrokkenheid van een door de overheid aangewezen instelling vereist. Dit dient een bij de Europese Commissie aangemelde instantie te zijn. Zie de website van de EC voor een overzicht van deze instanties.

Voor welke producten moet ik een CE keurmerk aanvragen?

Onder andere de volgende productgroepen vereisen het aanvragen van CE markering:

 • Explosieven voor civiel gbruik
 • Pyrotechnische artikelen
 • Bouwproductem
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Machines en aanverwante producten
 • Transportmiddelen

Ondersteuning bij het aanvragen van een CE keurmerk

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot het aanvragen van een CE keurmerk. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE keurmerk en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied.

Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE markering traject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

HMPA maakt het voor u aantoonbaar dat u aan uw veiligheidsverplichtingen voldoet

Is het aanvragen van CE markering verplicht?

Het CE keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder het keurmerk bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

Neem vrijblijvend contact op

Vul dan uw gegevens in en wij nemen contact met u op. We komen vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE markering, CE keurmerk, Risicoanalyse, RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel ons nu