Praktische en werkbare oplossingen

Aanvragen CE-keurmerk

Een CE-markering aanvragen voor uw product? HMPA biedt begeleiding op maat bij het indienen van aanvragen voor het CE-keurmerk. Deze aanvraag indienen zorgt voor een CE-markering. Dit toont aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Neem contact op

Begeleiding van A tot Z

Ondersteuning bij CE-markering aanvragen

HMPA helpt u met de markering, waarbij we adviseren over welke producten in aanmerking komen voor het keurmerk. Daarnaast verzorgen wij ook de begeleiding van het traject dat tot het keurmerk leidt.

*Let op: een CE-keurmerk wordt officieel geen keurmerk genoemd maar een CE-markering. We noemen het op deze pagina ook een keurmerk omdat de CE-markering onder die noemer bekend is bij veel bedrijven. Deze CE-markering bevordert de vrije handel binnen de lidstaten. Ook verhoogt het de veiligheid bij het gebruik van de producten.

Specialist op het gebied van CE markering

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van het CE-keurmerk. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, bestaande uit onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Onderzoek of u voor uw product een CE-markering moet aanbrengen;
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde richtlijnen waaraan voldaan dient te worden. Ook wordt een lijst van uit te voeren werkzaamheden opgesteld voor het aanvragen van de CE verklaring;
 • Vaststellen van de benodigde documentatie, en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is;
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken;
 • Advies over eventueel te nemen maatregelen;
 • Aanmaken van een CE-markering en opstellen van een Verklaring van Overeenstemming.

Neem contact op

Wat is een CE-markering?

CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese richtlijnen. Wanneer een product een CE-markering heeft is deze markering een verklaring van overeenstemming. Het geeft aan dat het product voldoet aan de eisen zoals door de EU opgesteld in de Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Deze richtlijnen beschrijven de essentiële eisen waar producten aan dienen te voldoen. Een product mag alleen op de markt verschijnen als het aan deze wettelijke eisen voldoet. Hoewel het dragen van de CE-markering wettelijk verplicht is, betreft het geen garantie of kwaliteitskeurmerk.

Verantwoordelijkheden van de fabrikant of importeur

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om vast te stellen of een product aan de richtlijnen voldoet. De fabrikant moet de markering ook zelf aanbrengen.

Wanneer producten buiten de Europese Economische Ruimte geproduceerd zijn, is het de taak van de importeur om te controleren of aan de eisen voldaan wordt.

Waarom moet ik een CE-verklaring aanvragen?

Door het aanvragen van een CE-keuring toont u aan dat uw product aan de eisen voldoet op het gebied van veiligheid en gebruik. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij de ondernemer zelf. Metingen en andere onderzoeken mogen door de ondernemer zelf worden uitgevoerd.

HMPA ondersteunt bij het aanvragen van de CE-markering. Daarbij wordt een adviesrapport aangeleverd waarmee u aantoont dat u aan de vereiste regelgeving voldoet. Daarmee kunt u het product of de machine in eigen gebruik nemen of er mee de markt op gaan.

Check of u CE-marketing moet aanvragen

Voor welke producten moet ik een CE-keurmerk aanvragen?

Onder andere de volgende productgroepen vereisen het aanvragen van CE-markering:

 • Explosieven voor civiel gebruik
 • Pyrotechnische artikelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Machines en aanverwante producten
 • Transportmiddelen

Neem contact op

CE-markering voor landbouwmachines of bouwproducten

HMPA ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van CE-markering van landbouwmachines en bouwproducten. Bent u fabrikant of importeur van dergelijke machines? Neem dan contact op voor meer informatie over onze dienstverlening.

CE-keurmerk voor speelgoed, boot of een heftruck

Ook speelgoed, boten en heftrucken dienen aan de eisen te voldoen. Wij hebben al diverse fabrikanten van deze productgroepen bijgestaan met het aanvragen van een CE-certificaat. Vraag gerust een offerte aan als u benieuwd bent naar de kosten van onze diensten.

CE-markering aanvragen voor een medisch hulpmiddel

Ten behoeve van de veiligheid is het belangrijk dat een medisch hulpmiddel aan gestelde eisen voldoet. Wij helpen u te onderzoeken in hoeverre uw product daaraan voldoet.

subpage-3-opt

HMPA is u graag van dienst

Ondersteuning bij het aanvragen van een CE keurmerk

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot het aanvragen van een CE keurmerk. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE keurmerk en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied.

Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-markering traject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Neem contact op

Is het aanbrengen van CE-markering verplicht?

Het CE keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder het keurmerk bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De kosten voor het aanvragen van een CE certificaat zijn sterk afhankelijk van het type product dat u produceert. Ook de grootte daarvan is van invloed op de kosten. Voor kleinere producten als speelgoed zijn de kosten doorgaans lager dan grotere producten, zoals grote machines.

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. We komen vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE-markeringCE keurmerkCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.