Een CE keurmerk aanvragen?

Een CE keurmerk aanvragen voor uw product? HMPA biedt begeleiding op maat bij het voldoen aan uw CE-verplichtingen. Met het aanbrengen van een CE-markering geeft u aan dat u voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving. Voordat u evenwel een CE-markering aanbrengt, dient eerst onderzocht te worden aan welke eisen, lees: wetten, uw product dient te voldoen. HMPA kan u daarbij helpen met een plan van aanpak met een risicoanalyse.

*Let wel: een CE-markering wordt vaak ten onrechte een CE-keurmerk genoemd, echter is deze markering geen officieel keurmerk. Desalniettemin hanteren wij beide termen, vanwege de bekendheid van het CE-keurmerk.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Wat is een CE markering?

CE is een afkorting voor Conformité Européenne, wat vrij vertaald betekent in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Wanneer een product een CE-markering heeft, wil dat zeggen dat de fabrikant of importeur van dat product voldaan heeft aan de eisen zoals door de EU opgesteld.

Deze eisen zijn vastgelegd in richtlijnen. Een product mag alleen op de Europese markt verschijnen als het aan deze wettelijke eisen voldoet. Of een product binnen of buiten de EU gemaakt is, doet niet ter zake. Als het maar aan de eisen in de EU-richtlijnen voldoet. Let wel, een CE-markering is geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Het is enkel een uiting dat voldaan is aan de van toepassing zijnde eisen.

Waarom moet ik een CE markering aanvragen?

Nadat u kunt aantonen dat aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen (lees: richtlijnen) is voldaan, stelt u als fabrikant een CE-verklaring op. Deze verklaring is een juridisch document waarmee u verklaart dat u aan de eisen van de richtlijnen heeft voldaan. Deze verklaring heet ook wel Verklaring van Overeenstemming of Conformiteitsverklaring en moet u meeleveren met uw product. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant. HMPA kan u helpen bij het opstellen van een verklaring van overeenstemming met een richtlijn. Vervolgens zullen wij u helpen met het aanvragen van de CE verklaring.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Het CE keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die producten maken of in de handel brengen. Producten als van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder het keurmerk bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

CE-markering aanvragen

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van het CE keurmerk. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, bestaande uit onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Onderzoeken of u voor uw product een CE-markering moet aanbrengen
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde richtlijnen waaraan voldaan dient te worden
 • Vaststellen van de benodigde documentatie en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken
 • Adviseren over eventueel te nemen maatregelen
 • Aanmaken van een CE-markering en opstellen van een conformiteitsverklaring

Vervolgens is het proces van een CE certificaat aanvragen voltooid

Neem contact op Bel direct

Verantwoordelijkheden van de fabrikant of importeur

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur zelf om vast te stellen of een product aan de richtlijneisen voldoet. Beide dienen een dossier te bezitten waaruit een veilig gebruik van het product blijkt. De fabrikant en importeur die het product onder zijn eigen naam in de handel brengt, moeten de CE-markering ook zelf aanbrengen. Een importeur moet vaststellen of het product dat door derden gemaakt wordt wel volgens de Europese regels is gedaan.

Het doel van CE keuring aanvragen

Het doel van een CE keuring is het verkrijgen van toestemming tot vrije goederenhandel tussen EU lidstaten. Ook het harmoniseren van de wetgeving over productveiligheid- en gezondheid van de EU landen. Een product dat de CE marketing heeft mag de internationale markt binnen Europa betreden.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De kosten voor het aanvragen van een CE-markering zijn sterk afhankelijk van het type product dat u produceert of in de handel wenst te brengen. Voor kleinere producten als speelgoed zijn de kosten doorgaans lager dan grotere producten, zoals grote machines. Het wel of niet uitvoeren van verplichte testen of keuringen bepalen ook de kosten.

Voor welke producten moet ik een CE keurmerk aanvragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt brengt, moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering op het product aanbrengen. Deze verklaring en markering geven aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen. De CE-markering is een zichtbaar teken van naleving van deze richtlijnen. Vervolgens is het resultaat een vertrouwensband tussen producenten en consumenten, wat de Europese markt bevordert.

De meeste productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen

Neem contact op Bel direct

CE-keurmerk voor speelgoed, boot of een heftruck

Ook speelgoed, boten en heftrucks dienen aan de Europese veiligheidseisen te voldoen. Wij hebben al diverse fabrikanten en importeurs van deze productgroepen bijgestaan met het aanvragen van een CE keurmerk. Vraag gerust een offerte aan als u benieuwd bent naar onze aanpak en kosten van onze diensten.

Ondersteuning bij het aanvragen van een CE keurmerk

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot het aanvragen van een CE-keuring. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE-keurmerk en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied.Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-markering traject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Wij doorlopen samen met u de vereiste CE-conformiteitsprocedure. Dat betekent voor u: een risicoanalyse uitvoeren, maatregelen nemen ter beheersing van de risico’s daarbij rekening houdend met de stand der techniek, een gebruiksaanwijzing voor uw product verstrekken en een technisch constructiedossier beschikbaar hebben.

Andere diensten die wij aanbieden

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Bij HMPA bieden wij ook andere diensten aan dan het aanvragen van een CE markering, waaronder:

CE-markering richtlijnen

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114, machineveiligheid of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat is het CE-keurmerk en waarvoor wordt het gebruikt?

Het CE-keurmerk is een wettelijk verplichte markering voor producten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het geeft aan dat het product voldoet aan de geldende gezondheids-, veiligheids- en milieueisen en mag vrij verhandeld worden binnen de EER.

Wie kan een CE-keurmerk aanvragen?

Alleen fabrikanten of gemachtigde vertegenwoordigers van producten die onder de verplichte CE-markering vallen, kunnen een CE-keurmerk aanvragen.

Welke stappen zijn nodig om een CE-keurmerk aan te vragen?

Om een CE-keurmerk aan te vragen, moet de fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren volgens de geldende Europese richtlijnen voor het specifieke product. Daarnaast moeten ze technische documentatie opstellen en de vereiste veiligheidstests en -procedures doorlopen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het aanvragen van een CE-keurmerk?

Voor meer informatie over het aanvragen van een CE-keurmerk kunnen fabrikanten terecht bij de officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de betreffende productcategorie. Daarnaast zijn er adviesbureaus en brancheorganisaties die ondersteuning kunnen bieden bij het aanvraagproces.