CE keurmerk aanvragen?

Overweegt u een CE keurmerk aan te vragen voor uw product? Bij HMPA bieden we op maat gemaakte begeleiding om te voldoen aan uw CE-verplichtingen. Voordat u een CE-markering aanbrengt, is het essentieel om te onderzoeken aan welke EU-richtlijnen uw product moet voldoen. HMPA helpt u met een gedegen plan van aanpak, inclusief een risicoanalyse.

Let op: hoewel vaak verward, is een CE-markering geen officieel keurmerk, maar een bevestiging van conformiteit met EU-richtlijnen.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Wat is een CE markering?

Een CE-markering staat voor Conformité Européenne, wat in het Engels ‘European conformity’ betekent. Het geeft aan dat de fabrikant of importeur van een product heeft voldaan aan de eisen die door de EU zijn vastgesteld. Hierdoor mag het product worden verkocht op de Europese markt, ongeacht de plaats van productie, zolang het voldoet aan deze wettelijke normen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat een CE-markering geen garantie of kwaliteitskeurmerk is, maar simpelweg aangeeft dat het product voldoet aan de relevante EU-eisen.

Meer weten over CE-keuringen? Op de pagina van Ondernemersplein vindt u nog meer informatie.

Waarom moet ik een CE keurmerk aanvragen?

Als fabrikant of importeur bent u verplicht om aan te tonen dat uw producten voldoen aan de relevante veiligheidseisen van de EU door middel van een Verklaring van Overeenstemming. Zonder een CE-markering loopt u het risico op juridische consequenties en belemmeringen voor de verkoop binnen de EU. Het doel van een CE keuring is om toestemming te verkrijgen voor vrije handel tussen EU-lidstaten en om de product veiligheids- en gezondheidswetgeving binnen de EU te harmoniseren. Een product met een CE-markering mag vrij worden verhandeld op de internationale markt binnen Europa.

Is het aanbrengen van een CE keurmerk verplicht?

Het CE keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die producten maken of in de handel brengen. Producten als van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder het keurmerk bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

CE-markering aanvragen

Wat kost een CE keurmerk?

De kosten voor het aanvragen van een CE-markering zijn sterk afhankelijk van het type product dat u produceert of in de handel wenst te brengen. Voor kleinere producten als speelgoed zijn de kosten doorgaans lager dan grotere producten, zoals grote machines. Het wel of niet uitvoeren van verplichte testen of keuringen bepalen ook de kosten.

Neem contact op Bel direct

Voor welke producten moet ik een CE keurmerk aanvragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt brengt, moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering op het product aanbrengen. Deze verklaring en markering geven aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen. De CE-markering is een zichtbaar teken van naleving van deze richtlijnen. Vervolgens is het resultaat een vertrouwensband tussen producenten en consumenten, wat de Europese markt bevordert. De meeste productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van het CE keurmerk. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, waarbij we onder andere:

 • Onderzoeken of uw product een CE-markering vereist
 • Overzichtelijk maken van de relevante richtlijnen
 • Vaststellen van benodigde documentatie en eventueel ontbrekende documenten verkrijgen
 • Uitvoeren van een risicoanalyse om potentiële risico’s te identificeren
 • Adviseren over benodigde maatregelen
 • Aanbrengen van de CE-markering en opstellen van een conformiteitsverklaring

Andere diensten die wij aanbieden

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Bij HMPA bieden wij ook andere diensten aan dan het aanvragen van een CE keurmerk, waaronder:

CE-markering richtlijnen

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over de CE keuring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 0575 – 474 610 of stuur ons een e-mail.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114, machineveiligheid of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat is het CE-keurmerk en waarvoor wordt het gebruikt?

Het CE-keurmerk is een wettelijk verplichte markering voor producten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het geeft aan dat het product voldoet aan de geldende gezondheids-, veiligheids- en milieueisen en mag vrij verhandeld worden binnen de EER.

Wie kan een CE-keurmerk aanvragen?

Alleen fabrikanten of gemachtigde vertegenwoordigers van producten die onder de verplichte CE-markering vallen, kunnen een CE-keurmerk aanvragen.

Welke stappen zijn nodig om een CE-keurmerk aan te vragen?

Om een CE-keurmerk aan te vragen, moet de fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren volgens de geldende Europese richtlijnen voor het specifieke product. Daarnaast moeten ze technische documentatie opstellen en de vereiste veiligheidstests en -procedures doorlopen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het aanvragen van een CE-keurmerk?

Voor meer informatie over het aanvragen van een CE-keurmerk kunnen fabrikanten terecht bij de officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de betreffende productcategorie. Daarnaast zijn er adviesbureaus en brancheorganisaties die ondersteuning kunnen bieden bij het aanvraagproces.