Aanvragen CE keurmerk

Praktische en werkbare oplossingen

Een CE keurmerk aanvragen voor uw product? HMPA biedt begeleiding op maat bij het voldoen aan uw CE-verplichtingen. Met het aanbrengen van een CE-markering geeft u aan dat u voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving. Voordat u evenwel een CE-markering aanbrengt, dient eerst onderzocht te worden aan welke eisen, lees: wetten, uw product dient te voldoen. HMPA kan u daarbij helpen met een plan van aanpak risico analyse.

*Let wel: een CE-markering wordt vaak ten onrechte een CE-keurmerk genoemd, echter is deze markering geen officieel keurmerk. Desalniettemin hanteren wij beide termen, vanwege de bekendheid van het CE-keurmerk.

Neem contact op Bel direct

 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Ondersteuning bij aanvragen CE keurmerk

HMPA  kan u helpen met het aanvragen van de CE-keuring. Wij doorlopen samen met u de vereiste CE-conformiteitsprocedure. Dat betekent voor u: een risicoanalyse uitvoeren, maatregelen nemen ter beheersing van de risico’s daarbij rekening houdend met de stand der techniek, een gebruiksaanwijzing voor uw product verstrekken en een technisch constructiedossier beschikbaar hebben.

Specialist op het gebied van CE markering

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA beschikt over de kennis en ervaring om u op effectieve wijze te begeleiden bij het aanvragen van het CE keurmerk. Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak, bestaande uit onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Onderzoeken of u voor uw product een CE-markering moet aanbrengen.
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde richtlijnen waaraan voldaan dient te worden.
 • Vaststellen van de benodigde documentatie en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is.
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken.
 • Adviseren over eventueel te nemen maatregelen.
 • Aanmaken van een CE-markering en opstellen van een conformiteitsverklaring.

Vervolgens is het proces van aanvragen CE keurmerk voltooid

Neem contact op Bel direct

Wat is een CE-markering?

CE is een afkorting voor Conformité Européenne, wat vrij vertaald betekent in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Wanneer een product een CE-markering heeft, wil dat zeggen dat de fabrikant of importeur van dat product voldaan heeft aan de eisen zoals door de EU opgesteld.

Deze eisen zijn vastgelegd in richtlijnen. Een product mag alleen op de Europese markt verschijnen als het aan deze wettelijke eisen voldoet. Of een product binnen of buiten de EU gemaakt is, doet niet ter zake. Als het maar aan de eisen in de EU-richtlijnen voldoet. Let wel, een CE-markering is geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Het is enkel een uiting dat voldaan is aan de van toepassing zijnde eisen.

Verantwoordelijkheden van de fabrikant of importeur

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur zelf om vast te stellen of een product aan de richtlijneisen voldoet. Beide dienen een dossier te bezitten waaruit een veilig gebruik van het product blijkt. De fabrikant en importeur die het product onder zijn eigen naam in de handel brengt, moeten de CE-markering ook zelf aanbrengen. Een importeur moet vaststellen of het product dat door derden gemaakt wordt wel volgens de Europese regels is gedaan.

Waarom moet ik een CE verklaring aanvragen?

Nadat u kunt aantonen dat aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen (lees: richtlijnen) is voldaan, stelt u als fabrikant een CE-verklaring op. Deze verklaring is een juridisch document waarmee u verklaart dat u aan de richtlijneisen heeft voldaan. Deze verklaring heet ook wel Verklaring van Overeenstemming of Conformiteitsverklaring en moet u meeleveren met uw product. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant. HMPA kan u helpen bij het opstellen van een verklaring van overeenstemming met een richtlijn. Vervolgens zullen wij u helpen met het aanvragen van de CE verklaring.

CE-markering voor landbouwmachines of bouwproducten

HMPA ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de CE-conformiteit, waarna een CE-markering op bijvoorbeeld landbouwmachines of bouwproducten aangebracht kan worden. Misschien is een EG-typeonderzoek noodzakelijk. Of dient een Prestatieverklaring op het bouwproduct gespecificeerd opgesteld te worden. Bent u fabrikant of importeur van dergelijke machines? Neem dan contact op voor meer informatie over onze dienstverlening.

Het doel van CE keuring aanvragen

Het doel van een CE keuring is het verkrijgen van toestemming tot vrije goederenhandel tussen EU lidstaten. Ook het harmoniseren van de wetgeving over productveiligheid- en gezondheid van de EU landen. Een product dat de CE marketing heeft mag de internationale markt binnen Europa betreden.

De kosten van een CE keuring aanvragen

De kosten voor het aanvragen van de CE-markering en dus de CE keuring zijn sterk afhankelijk van het type product. Grotere machines zijn doorgaans duurder dan relatief simpele producten zoals speelgoed. Ook kunnen verplichte testen een rol spelen bij het kostenplaatje.

Check of u CE-marketing moet aanvragen

Voor welke producten moet ik een CE keurmerk aanvragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt brengt, moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering op het product aanbrengen. Deze verklaring en markering geven aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

De meeste productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen

Neem contact op Bel direct

CE-keurmerk voor speelgoed, boot of een heftruck

Ook speelgoed, boten en heftrucks dienen aan de Europese veiligheidseisen te voldoen. Wij hebben al diverse fabrikanten en importeurs van deze productgroepen bijgestaan met het aanvragen van een CE keurmerk. Vraag gerust een offerte aan als u benieuwd bent naar de onze aanpak en kosten van onze diensten.

Ondersteuning bij het aanvragen van een CE keurmerk

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot het aanvragen van een CE keurmerk. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor een CE-keurmerk en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde richtlijnen op dit gebied.

Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-markering traject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Is het aanbrengen van CE-markering verplicht?

Het CE keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die producten maken of in de handel brengen. Producten als van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder het keurmerk bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De kosten voor het aanvragen van een CE verklaring zijn sterk afhankelijk van het type product dat u produceert of in de handel wenst te brengen. Voor kleinere producten als speelgoed zijn de kosten doorgaans lager dan grotere producten, zoals grote machines. Het wel of niet uitvoeren van verplichte testen of keuringen bepalen ook de kosten.

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risico beoordeling, Prospectieve risico analyse, planschade risico analyse, Atex 153, Atex 114, machineveiligheid of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat is een CE-keurmerk?

Het CE-keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan de wettelijke eisen binnen de Europese Unie (EU). De letters CE staat voor Conformité Européenne – wat vrij vertaald betekent: in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Het is geen officieel keurmerk, maar een CE-verklaring geeft aan dat een product voldoet aan de eisen die door de EU zijn opgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in richtlijnen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een CE-keurmerk is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei soorten producten. Zonder een CE-markering op zijn producten, is een bedrijf in overtreding en volgt een fikse boete.

Welke producten moeten een CE-markering dragen?

Een CE-markering is vereist voor alle nieuw gefabriceerde en geïmporteerde producten. Elke fabrikant moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-certificering op het product aanbrengen. Als goederen van buiten de EU komen is een CE-markering ook vereist voor gebruikte producten die op de markt worden gebracht. De volgende productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering.

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen
Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De kosten voor het aanvragen van een CE-markering is afhankelijk van het type product. Voor kleinere producten zijn de kosten doorgaans lager dan grotere producten. Het wel of niet uitvoeren van verplichte testen of keuringen bepalen ook voor een deel de kosten.

Welke diensten voert HMPA uit?

HMPA is een zelfstandig adviesbureau dat bedrijven adviseert en begeleidt op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid. Wij helpen bedrijven bij:

 • CE-keurmerk aanvragen
 • Plan van aanpak voor een risicoanalyse uitvoeren
 • Risicobeoordeling opstellen
 • Explosieveiligheid waarborgen
 • Machineveiligheid