CE markering

HMPA helpt u voldoen aan de CE markering wetgeving

Maakt uw organisatie producten die op basis van Europese regelgeving voorzien moeten zijn van een CE markering? HMPA kan u ontzorgen bij het voldoen aan de CE markering wetgeving. Wij zorgen ervoor dat het aantoonbaar is dat u aan de richtlijnen voldoet. Voor diverse producten die binnen de EU op de markt worden gebracht dient een CE markering te worden aangebracht. Deze markering geeft aan dat het product in lijn is met veiligheids-, gezondheids- en milieueisen die uit de wet voortvloeien. De verantwoordelijkheid daartoe ligt bij de fabrikant. Deze dient zelf na te gaan in hoeverre het product aan de richtlijnen voldoet en dient vervolgens zelf de markering aan te brengen. HMPA ondersteunt u daar graag bij. Meer weten? Bel dan eens naar 0573 – 402 569 om verder te informeren.

Wat is CE markering?

CE markering (Conformité Européenne) geeft aan dat producten in overeenstemming zijn met regelgeving op Europees niveau. Het gaat niet om een keurmerk dat een bepaalde mate van kwaliteit aangeeft. De normen zijn bedoeld om aan de ene kant de veiligheid van het product te garanderen en aan de andere kant om de vrije handel binnen de Europese Unie te bevorderen. Voor verschillende soorten producten zijn verschillende richtlijnen van toepassing, waaraan de fabrikant heeft te voldoen. Onderzoek of metingen die daarvoor eventueel moeten worden uitgevoerd komen voor de rekening van de fabrikant. Wanneer de fabrikant de CE markering aanbrengt wordt vermoed dat het product in overeenstemming is met de wetgeving. Het onterecht aanbrengen is in Nederland een economisch delict.

Hoe kan HMPA u ondersteunen bij CE markering?

Als zelfstandig adviesbureau beschikt HMPA over de benodigde kennis en ervaring om ondersteuning voor uw bedrijf te bieden bij het voldoen aan de wetgeving omtrent de CE markering. Aan de hand van een gestructureerde aanpak zijn we u onder meer van dienst middels:

  • Bekijken welke producten de CE markering dienen te bevatten;
  • Inzicht verschaffen in de wetgeving;
  • Uitzoeken hoe voldaan kan worden aan de richtlijnen;
  • Documentatie verzorgen;
  • Risico-inventarisaties en analyses;
  • De markering aanbrengen en een Verklaring van Overeenstemming opstellen;

Meer weten? Neem dan contact op!

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe HMPA ondersteuning voor uw bedrijf kan bieden op het gebied van CE markering? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0573 – 402 569, of via het contactformulier op de website.

Neem contact op Bel ons nu