Hoe krijg ik een CE keurmerk?

Wilt u een CE keurmerk krijgen voor uw product(en) of machine(s), maar weet u niet hoe? Geen zorgen, dit is niet zo ingewikkeld of lastig als u misschien denkt. We leggen hier stap voor stap uit hoe u een CE keurmerk, ook wel een CE verklaring of CE certificering genoemd, krijgt.

Opfrisser: wat is een CE certificering?

Een CE certificering geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan de door de Europese Unie gestelde richtlijnen en regels. Deze richtlijnen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu. De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Met deze CE-markering wordt aangegeven dat voldaan is aan de toepasselijke veiligheidseisen. De fabrikant is dus zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Zo’n CE markering is wettelijk verplicht voor uiteenlopende geïmporteerde of in de EU geproduceerde producten.

Zelfcertificering

In tegenstelling tot veel andere certificeringen en keurmerken kunt u een CE markering niet bij de instanties aanvragen. Een CE certificering is een zogenaamde zelfcertificering, wat inhoudt dat de producent of importeur zelf zijn of haar machines of producten met keuren. Het proces van certificering wordt ook wel de conformiteitsbeoordelingsprocedure genoemd. Deze beoordeling is echter niet iets wat iedereen ‘zomaar’ kan doen. Hier is namelijk specifieke kennis en apparatuur voor nodig. Gelukkig zijn er gespecialiseerde bedrijven, zoals HMPA, die dit voor u kunnen regelen.

Meerdere opties

U heeft meerdere opties. U kunt er voor kiezen om de certificering uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf – zo weet u zeker dat dit geheel volgens het boekje gaat en dat uw machines of andere producten aan de regels voldoen. Bij sommige producten is het echter verplicht om een aangemelde instantie, een Notified Bodie, in te schakelen voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure. Denkt u zelf uw producten te kunnen certificeren? Dan kunt u het onderstaande stappenplan volgen.

Stappenplan: zo krijgt u een CE keurmerk

Doorloop de volgende stappen:

1. Welke EU-richtlijnen en normen zijn van toepassing?

Eerst is het van belang om te kijken of er überhaupt EU-voorschriften en/of geharmoniseerde normen gelden voor uw product of producten. Deze vindt u hier.

2. Is zelfcertificering mogelijk of toegestaan?

Voor sommige producten, zoals bepaalde machines en boilers, is het niet toegestaan om zelf de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. In dat geval moet u hiervoor een bij de overheid of EU aangemelde, gekeurde organisatie inschakelen.

Weten of dit voor uw product(en) geldt? Zie hier de regels per productcategorie.

3. Voer de beoordeling uit

Mag en kan u inderdaad zelf de beoordeling uitvoeren, dan gaat u hiermee aan de slag. Dit houdt concreet in dat u nagaat dat het product aan alle technische eisen voldoet en eventuele gebruiksrisico’s documenteert. Zorg ervoor dat u dit zeer zorgvuldig en nauwkeurig doet: u bent immers eindverantwoordelijk voor de CE-conformiteit. Neem uw bevindingen vervolgens op in de technische documentatie van het product en stel, als het product aan de regels voldoet, een conformiteitsverklaring op.

4A. Breng de markering aan

Voldoet uw product of machine aan de regels? Dan mag u de CE-markering aanbrengen op uw product. Ook hier gelden regels voor. De markering moet zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn en bestaan uit de letters “CE” die op gelijke hoogte zijn geplaatst. Breng de markering aan op het product, de verpakking en/of meegeleverde documenten. De CE-markering is hier te downloaden.

4B. Voldoet het product niet?

Voldoet uw product of machine niet aan de gestelde voorschriften? Dan is het zaak om uw product aan te passen. Weet u niet hoe u dit het beste doet? Ook dan kunt u contact opnemen met HMPA.

Schakel ons in!

Kunt u hulp gebruiken bij de CE-certificering van uw producten of machines? Neem dan gerust contact met ons op, dan bespreken we samen of en hoe we u verder kunnen helpen.