Risicoinventarisatie voor uw onderneming!

Wilt u een risicoinventarisatie voor uw bedrijf, bijvoorbeeld om de veiligheid te kunnen waarborgen voor uw afnemers? Wij brengen graag de risico’s in kaart voor uw bedrijf, waarmee u te maken heeft tijdens het werken met de apparaten en machines binnen uw bedrijf. We houden daarbij uiteraard rekening met de Europese richtlijnen die er gelden, net als de veiligheids- en gezondheidswetgeving op dit gebied. U dient veilig te ontwerpen en te leveren, dus een risicoinventarisatie waarbij alle mogelijke gevaren overzichtelijk in kaart worden gebracht is zeer van toepassing.

Richtlijnen machines en arbeidsmiddelen

Als we een risicoinventarisatie opstellen voor uw bedrijf zullen we ons onder andere houden aan de richtlijn arbeidsmiddelen de de machinerichtlijn, twee belangrijke Europese richtlijnen op dit gebied. Deze stellen eisen aan het ontwerp, het onderhoud, de gebruikte materialen, de bediening en de gebruiksaanwijzing van een machine, maar daarnaast ook aan de risico’s die de arbeidsmiddelen met zich meebrengen. Verder zorgen we ervoor dat we de mogelijke maatregelen in kaart brengen die er nodig zijn om veilig gebruik van de arbeidsmiddelen mogelijk te maken. We kunnen op die manier een volwaardige risicoinventarisatie maken voor uw onderneming.

Een risicoinventarisatie bij HMPA

Wanneer we bezig zijn met een risicoinventarisatie voor uw bedrijf te maken houden we rekening met de gevaren die zich voor kunnen doen, bij het werken met uw machines. We rapporteren de gevarengrootte, de kans erop en de ernst van de verwonding en combineren dat samen met een risicoscore. Op basis van die score rapporteren we een vereist beveiligingsniveau. We vergelijken dat met de beveiligingsmaatregelen die reeds aanwezig zijn en komen op die manier eventueel tot een advies ter verbetering van uw beveiligingsmaatregelen. We kunnen op die manier een risicoinventarisatie opstellen, waarbij we rekening houden met de diverse facetten die leiden tot een 100 procent veilige situatie binnen uw onderneming.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul dan uw gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op. We komen vrijblijvend bij uw onderneming langs om de producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte op maat. We komen vrijblijvend langs omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u teveel betaalt.

Neem contact op Bel ons nu