Atex Zones: Veiligheid in explosieve atmosferen

Explosieve atmosferen vormen een aanzienlijk risico voor werknemers en installaties in verschillende industrieën, zoals de chemische, olie- en gasindustrie, de mijnbouw, en zelfs de voedingsmiddelenindustrie. Om de veiligheid te waarborgen in deze potentieel gevaarlijke omgevingen, is de Europese Unie gekomen met de ATEX-richtlijnen. In deze blog gaan we dieper in op ATEX Zones en waarom ze zo belangrijk zijn voor de veiligheid op de werkplek.

Wat zijn ATEX Zones?

ATEX is een afkorting voor “ATmosphères EXplosibles,” wat verwijst naar explosieve atmosferen. De ATEX-richtlijnen zijn Europese regelgeving die van toepassing is op apparatuur en beschermingssystemen die worden gebruikt in potentieel explosieve omgevingen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om werknemers en installaties te beschermen tegen het risico van explosies in dergelijke omgevingen.

ATEX Zones zijn gedefinieerde gebieden waarin de kans op een explosieve atmosfeer significant is. Deze zones worden ingedeeld op basis van de waarschijnlijkheid en duur van de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer.

 • ATEX Zone 0: Dit is het gebied waarin een explosieve atmosfeer continu of gedurende lange perioden aanwezig is. Dit zijn de meest gevaarlijke zones en vereisen de hoogste mate van veiligheid.
 • ATEX Zone 1: In deze zone is de kans op een explosieve atmosfeer aanwezig tijdens normaal gebruik, maar is meestal niet constant. De veiligheidseisen zijn iets minder streng dan in Zone 0, maar ze zijn nog steeds aanzienlijk.
 • ATEX Zone 2: Dit is het gebied waarin de kans op een explosieve atmosfeer laag is en slechts af en toe optreedt. De veiligheidseisen zijn minder streng dan in Zone 1.

Zone Niet Gevaarlijk Gebied (NGG) omvat gebieden waar explosieve atmosferen zelden voorkomen. Dit betekent dat explosieve materialen niet vaak aanwezig zijn, maar als ze voorkomen, is er nog steeds een risico. Identificatie en naleving van veiligheidsnormen zijn cruciaal om de risico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te handhaven.

Optimale veiligheid: ATEX Zones 20, 21 en 22

ATEX Zones 20, 21 en 22 verwijzen naar gebieden met verschillende niveaus van explosiegevaar. ATEX Zone 20 is waar explosieve atmosferen continu aanwezig zijn, terwijl ATEX Zone 21 tijdelijk kan voorkomen tijdens normaal gebruik. ATEX Zone 22 heeft een laag risico, waar explosieve atmosferen zelden voorkomen. Deze classificaties zijn essentieel voor het implementeren van passende veiligheidsmaatregelen en het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Waarom zijn ATEX Zones belangrijk?

ATEX Zones begrijpen en identificeren is cruciaal voor werkplekveiligheid. Werkgevers en werknemers kunnen dankzij deze kennis passende veiligheidsmaatregelen nemen om explosierisico’s te minimaliseren. Strikte wet- en regelgeving voor ATEX Zones waarborgt de veiligheid en bestraft niet-naleving. Deze zones dragen tevens bij aan de bescherming van eigendommen, aangezien explosies aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Het respecteren van ATEX-richtlijnen is niet alleen wettelijk vereist maar ook essentieel voor een veilige werkomgeving.

Hoe ATEX Zones te identificeren?

Het identificeren van ATEX-zones vereist een grondige beoordeling van de werkplek. Hier zijn enkele stappen die moeten worden gevolgd:

 1. Risicoanalyse:
  Voer een gedetailleerde risicoanalyse uit om de mogelijke bronnen van explosieve atmosferen te identificeren. Dit omvat het analyseren van de gebruikte stoffen, processen en omgevingsomstandigheden.
 2. Zoneclassificatie:
  Classificeer de gebieden op basis van de uitkomst van de risicoanalyse. Bepaal welke zones overeenkomen met Zone 0, Zone 1, of Zone 2, afhankelijk van de waarschijnlijkheid en duur van de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer.
 3. Implementatie van veiligheidsmaatregelen:
  Nadat de zones zijn geïdentificeerd, moeten passende veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd. Dit kan het gebruik van explosieveilige apparatuur, ventilatiesystemen, aarding en andere veiligheidsvoorzieningen omvatten.
 4. Opleiding en bewustwording:
  Het is essentieel om werknemers op te leiden over de gevaren en veiligheidsmaatregelen die in ATEX-zones gelden. Bewustwording is de sleutel tot het voorkomen van ongelukken.

ATEX Zones: Cruciaal voor veiligheid op de werkplek

ATEX Zones zijn dus van vitaal belang voor de veiligheid in potentieel explosieve omgevingen. Het begrijpen en identificeren van deze zones stelt bedrijven in staat om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de risico’s tot een minimum te beperken. Het naleven van ATEX-richtlijnen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid om de veiligheid van werknemers en eigendommen te waarborgen.

Bij HMPA kunnen we u helpen bij uw veiligheidsverplichtingen voor deze verschillende zones, maar ook voor onder andere ATEX 114 en ATEX 153. Onderneem vandaag nog actie om ATEX-veiligheid te waarborgen en creëer een risicovrije werkomgeving voor iedereen. Neem contact op met HMPA.

 

Neem contact op Bel ons nu