Praktische en werkbare oplossingen

CE keurmerk of CE markering

Middels het CE keurmerk of CE markering wordt aangegeven dat het product voldoet aan de wettelijke eisen. Veel producten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen moeten aan deze wettelijke eisen voldoen. Het gaat hier onder andere om eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het is de verantwoordelijkheid van u als fabrikant of importeur om vast te stellen of een product aan de van toepassing zijnde eisen voldoet. Wij van HMPA maken aantoonbaar dat u de veiligheidsverplichtingen vervult.

Neem contact op

Begeleiding van A tot Z

Hulp bij CE keurmerk of CE markering aanvragen

  • Veel kennis en ervaring
  • Compleet up-to-date van ontwikkelingen in de branche
  • Beschikken over kennis van allerlei soorten ondernemingen

Graag zorgen we ervoor dat uw producten aan deze wettelijke eisen voldoen. Neem gerust contact met ons op. We ondersteunen u graag met uw CE keurmerk of CE markering aanvraag.

Specialist op het gebied van CE markering

Wettelijk verplichte aanduiding

Dit CE keurmerk of deze CE markering geeft aan dat een bepaald product aan de essentiële eisen voldoet. Dit zijn eisen binnen de Europese Economische Ruimte op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. CE staat hierbij voor Conformité Européenne. Dit betekent zoveel als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De CE normering of CE verklaring is géén keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar een wettelijk verplichte aanduiding op allerlei producten.

HMPA maakt het voor u aantoonbaar dat u aan uw veiligheidsverplichtingen voldoet

Neem contact op

Verplicht voor meer dan 20 productgroepen

Deze CE-markering is verplicht voor meer dan 20 productgroepen. Hierbij kunt u denken aan machines, elektrische apparaten, boten en bouwproducten. Maar ook aan speelgoed, medisch hulpmiddel en meetinstrumenten. Dit CE keurmerk geldt voor alle landen in Europa, Noorwegen en Liechtenstein. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen aan het desbetreffende product.

Specifieke veiligheids- en gezondheidseisen

Voor ieder van deze productgroepen gelden specifieke veiligheids- en gezondheidseisen. Deze zijn vastgelegd in (een) daarvoor bestemde richtlijn(en). De fabrikant is verplicht aan deze eisen te voldoen. Soms zijn deze eisen helder, soms voor meerderlei invulling vatbaar. Dat laatste geeft ruimte aan de fabrikant om in zijn situatie een ‘eigen’ passende invulling te vinden.

Gebruikmaking van toepasselijke normen (in Nederland uitgegeven door de NEN) geeft de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’. Dit overeenstemming met de in de richtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

Meer dan een CE markering of CE keurmerk

Naast het aanbrengen van de CE-markering stelt de fabrikant voor het betreffende product een conformiteitverklaring op. Dit wordt ook de EU-verklaring van overeenstemming genoemd. In deze conformiteitverklaring is hij verplicht aan te geven aan welke Europese richtlijnen het product voldoet.

Zelfcertificering

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-keuring is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren. Of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze.

In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikgemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie (notified body).

Vrije handel en veiligheid

Het doel van de CE-markering of het CE keurmerk is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen. Anderzijds wordt de veiligheid in het gebruik van de producten verhoogd. Alle producten die over deze markering beschikken, mogen dus vrij verhandeld worden in de EER.

“HMPA adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van machine-, product- en arbeidsveiligheid”

Neem contact op

Geen CE markering of CE keurmerk aanbrengen?

Wanneer een product voldoet aan de eisen, is het aanbrengen van de CE Keurmerk toegestaan. Voldoet een product niet aan de eisen die in Europa gelden? In dat geval mag geen CE markering aangebracht worden. Dit betekent kortweg dat de producten niet verhandeld mogen worden in de Europese Economische Ruimte (EER).

Gestructureerde aanpak

HMPA heeft grondige kennis en jarenlange ervaring. Zodoende kunnen we u ondersteunen bij het voldoen aan uw “CE-verplichtingen”. Wij volgen daarbij een gestructureerde aanpak. Kort samengevat betekent dit:

  • uitzoeken welke producten in aanmerking komen voor CE-markering;
  • een overzicht maken aan de hand van de van toepassing zijnde richtlijnen van de eisen waar het product aan moet voldoen. Ook wordt vastgesteld welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, om eventuele tekortkomingen te realiseren;
  • van de voor u vereiste documentatie vaststellen welke soort documentatie aanwezig of opvraagbaar is
  • een risico-inventarisatie en -analyse wordt uitgevoerd om de eventueel voorkomende gevaren/risico’s inzichtelijk te maken. Maar ook om concreet aan te geven welke maatregelen eventueel genomen dienen te worden;
  • desgewenst wordt een CE-markering gemaakt en een Verklaring van Overeenstemming opgesteld.
subpage-3-opt

HMPA is u graag van dienst

Misbruik: China Export

Net als ieder merk, wordt ook deze CE markering misbruikt. Sommige fabrikanten gebruiken een zeer vergelijkbaar CE-keurmerk om aan te geven dat het product in China is gemaakt. Het staat dan ook voor China Export of China Electronics. Het logo heeft zeer sterke overeenkomsten met de Europese CE-markering. Ondanks dat voldoet het vaak niet aan de Europese regelgeving.

Risicobeoordeling en risicoanalyse

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE certificatie, CE verklaring, CE keuringRI&ERisicobeoordelingProspectieve risico analyseplanschaderisicoanalyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

“Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan”

Neem contact op

Meer weten? Vul het contactformulier in

CE keurmerk of CE markering aanvragen?

Wilt u meer weten over wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van CE-markering of CE-keurmerk? Of wilt u direct een CE markering of een CE keurmerk aanvragen? Neem dan gerust eens contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Neem contact op

Die offerte is compleet op maat, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. Voor het opstellen van de offerte komen we vrijblijvend langs. Men denkt namelijk vaak dat u te veel betaalt, maar dat is bij ons niet het geval. Wij doen niet aan verrassingen achteraf.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.